ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Druhá etapa

V rámci druhé etapy v letech 2019–2022 by měly práce nejprve probíhat v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Rekonstruovány budou všechny podchody pro pěší a podjezdy pro automobily a nahrazen současný železniční most novým, který bude výrazně tišší, neboť bude mít průběžné štěrkové lože. Nadále se počítá s možností zavěšení lávky pro pěší a cyklisty na novém mostu. Po dobu výstavby nového mostu bude zajištěn po dobu zhruba jednoho roku provoz vlaků po jedné koleji po provizorním mostu přes Labe.

Poté se práce přesunou do úseku Čelákovice – Mstětice. Mezi nejvýznamnější akce bude patřit přeložka železniční trati v Záluží, rekonstrukce a novostavby podjezdů a výstavba nového silničního nadjezdu na silnici č. 101 ve Mstěticích. Přesnější časový harmonogram jednotlivých dílčích úseků bude stanoven v rámci zpracování dokumentací pro stavební povolení.

V rámci obou etap bude modernizován železniční svršek (koleje, výhybky), železniční spodek (zemní těleso, odvodnění) a rekonstruováno trakční vedení. Ve vybraných úsecích trati budou vybudovány protihlukové stěny. Na konci března 2016 byla zprovozněna informační tabule před nádražní budovou v Čelákovicích v blízkosti autobusové zastávky. Na tabuli jsou dvěma různými barvami vyznačeny odjezdy vlaků a odjezdy autobusů včetně zobrazování doby zpoždění spojů.

Předpokládané termíny realizace a náklady staveb

Úsek 

Předpokládaný termín realizace
Předpokládané náklady stavby 

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

 2019–2023
4 434 mil. Kč

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

 2019–2023
1 928 mil. Kč

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice

 2017–2019
851 mil. Kč

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

 2019–2022
1 451 mil. Kč

Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem

 2020–2022
1 778 mil. Kč
Zdroj: SŽDC

Město Čelákovice koordinuje s projekčními společnostmi SUDOP Praha a Metroprojekt Praha a Správou železniční dopravní cesty stavební práce na navazujících úsecích tratě z Čelákovic do Lysé nad Labem a z Čelákovic do Mstětic. Jednání se týkají například výstavby a výšky protihlukových stěn či možnosti zavěšení lávky pro pěší na novém železničním mostu přes řeku Labe. Do budoucna se předpokládá optimalizace trati 231 v celém jejím úseku z Prahy přes Čelákovice až do Kolína (podrobněji ikona souboruzde).

Úsek Stav přípravy (leden 2017) 
Praha-Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní řízení
Mstětice (včetně) – Čelákovice (mimo)Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní řízení (na přeložku u Záluží vydáno pravomocné rozhodnutí)
Železniční stanice ČelákoviceZpracován projekt, probíhá realizace stavby
Čelákovice (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)Vydán závěr zjišťovacího řízení (EIA) a zpracována dokumentace pro územní řízení
Železniční stanice Lysá nad LabemZpracována dokumentace EIA a dokumentace pro územní řízení
Lysá nad Labem (mimo) – Kolín (mimo)Probíhá zadání dokumentace EIA a dokumentace k územnímu řízení na dílčí stavby, postupně začíná jejich zpracování
Zdroj: SŽDC


19.2.2020 8:51:47 | přečteno 1159x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load