ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Dokončené akce

Hřiště u ZŠ J. A. Komenského projde kompletní revitalizací

hříště I

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na revitalizaci celého prostoru sportovního zázemí základní školy a Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského v centru města. Prostor, který po revitalizaci bude spravovat Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, bude obsahovat prostory pro atletiku, fotbal a víceúčelovou plochu pro volejbal a další míčové sporty. Nově se bude realizovat také venkovní WC, dále propojení ulic J. A. Komenského se Sady 17. listopadu a samozřejmě také nové veřejné osvětlení. Tato stavba je hrazena z prodeje bytů města v Milovicích a předpoklad zahájení stavby je na přelomu dubna a května 2021.

07/2021  -  Rada města schválila v rámci opakovaného zadání zadávací dokumentaci na vybudování nového sportovního hřiště v areálu Základní školy v ulici J. A. Komenského, přičemž zadavatel, kterým je město Čelákovice, stanovil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 29,458 mil. Kč bez DPH. Předání staveniště je předpokládáno v září 2021 a termín předání kompletního díla je stanoven nejpozději do 240 kalendářních dnů od zahájení realizace.

29.1.2020 15:25:42 | přečteno 669x | Lebedova | Celý článek
 

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova, propojení vodovodních řadů v ulicích Sukova a Jiřinská

obnova vodovodu

V březnu letošního roku (2020) budou zahájeny práce na obnově vodovodu, která začíná v křižovatce Sukova / Matěje Červenky a je ukončená v křižovatce Sukova / Jiřinská. Dále bude provedena obnova vodovodu v ulici Dukelská mezi ulicemi Sukova a Miroslava Zachara. Součástí obnovy vodovodu je i přepojení na vodovod v ulici Dukelská směrem k ulici Husova a obnova vodovodních přípojek na veřejném prostranství.

19.2.2020 8:22:09 | přečteno 411x | Lebedova | Celý článek
 

Lávka na železničním mostě

Probíhá soutěž dodavatele stavebních prací. Vysoutěženo by mělo být do konce června, následovat bude dílenská výroba a v listopadu tohoto roku by se měla lávka navěšovat na nový železniční most (v závislosti na postup prací na mostě). Dokončení stavby a to včetně výstavby přístupových ramp a propojení s cyklostezkou u Labe je plánováno na jaro 2022.

Září 2021:  na ocelových komponentech aktuálně probíhá realizace protikorozní ochrany a po demontáži starého mostu se začnou komponenty sestavovat a instalovat na nový most. Dokončení stavby bude v prvním pololetí 2022. Stavba je podpořena dotací ze Státního fondu dopravní infrastuktury.

8.4.2021 8:30:44 | přečteno 437x | Lebedova | Celý článek
 

Splašková kanalizace v městské části Záluží

Kanalizace

Realizace stavby splaškové kanalizace v místní části Záluží byla zahájena v březnu 2020. Stavbu provádí Energie - stavební a báňská a.s., Kladno a dokončena bude v červnu 2021.

24.2.2020 8:15:22 | přečteno 686x | Lebedova | Celý článek
 

Rekonstrukce chodníku v ulici Vašátkova

V současné době probíhá realizace nové lávky přes Čelákovický potok, která nahrazuje původní, již nevyhovující lávku. Po dokončení stavební akce nové lávky, a s tím rovněž související rekonstrukce přístupové komunikace k lávce, které je předpokládáno v březnu roku 2020 dojde ke kvalitnějšímu propojení ulice Vašátkova a Sadů 17. listopadu. 

29.1.2020 15:01:10 | přečteno 214x | Lebedova | Celý článek
 

Dostavba základní školy v Kostelní ulici

Západní pohled

Dostavba nového pavilonu základní školy je významnou investiční akcí města. Nově vybudovaný pavilon bude mít kapacitu 360 žáků.

3.1.2017 8:17:16 - aktualizováno 9.5.2019 8:58:56 | přečteno 1008x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Rekonstrukce sportovní haly BIOS

Proběhly demoliční práce na  odstranění střešního a obvodového pláště, rekonstrukce střešního pláště, bylo vypsáno zadávací řízení na obnovu obvodového pláště včetně zateplení.

5.2.2020 8:26:10 | přečteno 635x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Čelákovice - Záluží, vodovodní přivaděč a kanalizační stoka

Kanalizace

Realizace stavby vodovodního přivaděče a kanalizační stoky Čelákovice - Záluží byla zahájena v říjnu 2019 a dokončena v dubnu 2020. Zhotovitelem stavby byla firma Horák - stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín. V rámci stavby byly vybudovány vodovodní řady o celkové délce 1 330 m, kanalizační stoky o celkové délce 1 656 m, 17 vodovodních a 18 kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí v lokalitě Záluží Cihelna.

24.2.2020 8:13:16 | přečteno 316x | Lebedova | Celý článek
 

Lávky přes Čelákovický potok

3 lávky

Město Čelákovice dlouhodobě připravuje zvýšení počtu lávek umožňujících přechod Čelákovického potoka. Pro užší propojení obou břehů potoka proto byly vyprojektovány tři lávky. První projektovaná lávka je  nahrazením stávajícího nevyhovujícího mostku ze Sadů 17. listopadu do Vašátkovy ulice. Jako druhá byla vyprojektována lávka propojující areál Městského domu dětí a mládeže se Sady 17. listopadu. Třetím projektem je dotčen přechod přes potok mezi ulicemi Bratří Čapků a Bratří Petišků.

22.3.2019 7:51:34 | přečteno 730x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Cyklověž

59694848 435768430522158 1774089902934196224 n

Nenastanou-li žádné mimořádnosti, bude cyklověž Biketower v blízkosti žst. Čelákovice uvedena do zkušebního provozu pro veřejnost ve čtvrtek 23. 5. 2019. Celková kapacita činí 118 úložných pozic. Poplatek za uschování jízdního kola na 24 hodin bude 5 Kč, majitelé In karty Českých drah budou mít první den každé úschovy zdarma. Součástí stavby je též převlékárna a 28 úložných schránek. Uložení věcí ve schránkách bude zpoplatněno částkou 10 Kč/5 dní.
Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o.

9.5.2019 7:34:04 | přečteno 1506x | katerina.kandlova | Celý článek
 
1 2 3 4 další
 
Město Čelákovice
load