ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Chodník Sedláčkova Kollárova

Koordinační situace

Pro pohodlný přístup k nově budovaným nástupištím železniční stanice Čelákovice bude provedena oprava stávajícího chodníku v části ulice Sedláčkova a v celé Kollárově ulici. Doplněna budou podélná parkovací stání a zároveň bude opraven povrch příjezdové komunikace ke stavebninám.

Realizace celé akce je rozdělena do dvou etap tak, aby mohla být stavba zkoordinována s peronizací žst. Čelákovice. První etapa zahrnuje vybudování chodníku a parkovacích stání, ve druhé pak bude realizován povrch příjezdové komunikace ke stavebninám.

V rámci první etapy obnovy bude zhotovitelem stavby, společností DIS Praha, s. r. o., realizována opěrná zídka z pískovcových kvádrů, která bude zároveň tvořit ohraničení rampy pro umožnění přístupu k nástupištím železniční stanice Čelákovice budovaným v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“. Souběžně s rampou bude realizováno vyrovnávací schodiště navazující na jižní chodník v Kollárově ulici. Podél komunikace budou umístěny parkovací pruhy a do travnatých pásů vysazena vzrostlá zeleň. Souběžně s obnovou chodníků bude provedena oprava veřejného osvětlení.

Společně se zhotovitelem stavby uděláme vše pro to, aby veškerá opatření trvala co možná nejkratší dobu a předem děkujeme za pochopení.

28. 5. - 31. 8. 2018 - Dopravní omezení v ulicích Sedláčkova a Kollárova

Situace

V období od 28. 5. do 31. 8. 2018 bude probíhat obnova chodníku, schodiště a opěrné zdi v Sedláčkově a Kollárově ulici. Po dobu výstavby bude omezen provoz v Sedláčkově ulici v úseku od křižovatky s Masarykovou po křižovatku s Kollárovou ulicí a v celé ulici Kollárova.

5.6.2018 15:29:24 | přečteno 198x | katerina.kandlova | Celý článek
 
5.6.2018 15:29:56 | přečteno 198x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load