ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Čistírna odpadních vod

19.6.2012

Intenzifikovaná ČOV byla uvedena do trvalého provozu

Město Čelákovice má již plně funkční čistírnu odpadních vod, čímž učinilo významný krok ke zlepšení kvality životního prostředí

V předchozích přibližně dvou letech jste byli informováni o průběhu intenzifikace naší čistírny odpadních vod. Jen pro úplnost zopakuji základní údaje:

Zahájení stavebních prací: květen 2011

Dokončení stavby: červenec 2012

Celkové náklady stavby: 48,3 mil. Kč

Přijaté dotace a půjčky: 30,5 mil. Kč

z toho dotace FS EU činí 25,9 mil Kč

z toho dotace SFŽP činí 1,5 mil Kč

z toho půjčka SFŽP činí 3,1 mil. Kč

vlastní zdroje investora: 17,8 mil. Kč.

Cílem intenzifikace bylo zvýšit již nedostačující kapacitu ČOV na 10 474 EO a také zlepšit kvalitu vypouštěných vod, zejména v parametrech čištění sloučenin dusíku a fosforu.

Příprava celé stavby a zajištění jejího financování bylo velmi dlouhé a náročné a trvalo několik let. Jedním z prvních kroků bylo zpracování projektu, následovala příprava žádosti o dotaci, výběr zhotovitele a cca rok trvající jednání s poskytovatelem dotace o splnění podmínek pro uzavření smlouvy o spolufinancování stavby, která mimo jiné zahrnovala i podstatnou úpravu provozovatelské smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. 

Po dlouhých přípravách tedy konečně v roce 2011 mohla být zahájena vlastní fyzická realizace intenzifikace ČOV, která spočívala v provedení stavebních úprav a instalaci nových technologií.  Nově bylo upraveno hrubé předčištění odpadních vod, byly instalovány nové jemné strojně stírané česle, lapák písku se separátorem písku, do čerpací stanice byla dodána nová čerpadla, byla nově vybudována třetí aktivační nádrž, byly sanovány betonové konstrukce dvou původních aktivačních nádrží a také nádrží na přebytečný kal a dosazovacích nádrží. Byly provedeny  stavební úpravy na objektech dmychárny a kalového hospodářství,  nové elektroinstalace včetně nasazení nového řídícího systému tak, aby i v budoucnosti bylo možné přidávat v případě potřeby další vodiče a zdokonalit tak možnosti ovládání a řízení celé ČOV. Instalovány byly nové technologie v aktivačních linkách i kalojemech, nová dmychadla, kalolis a další.

Zhotovitelem stavby byla společnost VCES a.s., která odvedla vynikající práci, stejně jako a.s. Allowance, která prováděla dotační management a zajišťovala technický dozor. Nemalý podíl na úspěšném průběhu intenzifikace má také provozovatel vodohospodářské infrastruktury města Čelákovice    a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.

V červnu loňského roku byl zahájen zkušební provoz, který prokázal výborné výsledky čištění odpadních vod. Nová ČOV s rezervou splňuje limity stanovené zákonem i podmínky poskytovatele dotace. V květnu letošního roku již tedy nic nebránilo kolaudaci provedených úprav a uvedení intenzifikované ČOV do trvalého provozu.

Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Čelákovice probíhalo v období 1. 7. 2012 – 28. 2. 2013 a provedla jej firma Aqua- contact Praha v.o.s. Pro ilustraci dosažených výsledků čištění uvádíme vyhodnocení složení odtoku v porovnání s limity platného vodohospodářského rozhodnutí a emisními standardy NV 61/2003 Sb..

Ukazatel

jednotka

BSK5

CHSK

NL

N-NH4

N-celk

P-celk

Průměr

mg.l-1

2,6

23,9

5,2

1,2

12,1

1,4

Počet měření

mg.l-1

16

16

16

16

16

16

Limit VR

mg.l-1

20

90

25

-

15

2,0

NV 61/03 Sb.

mg.l-1

20

90

25

-

15

2,0

 

Intenzifikace ČOV

19.6.2012

19.6.2012

 
10.7.2011

10.7.2011

 
26.7.2011

26.7.2011

 
29.8.2011

29.8.2011

 
10.9.2011

10.9.2011

 
17.9.2011

17.9.2011

 
3.10.2011

3.10.2011

 
15.10.2011

15.10.2011

 
28.11.2011

28.11.2011

 
29.11.2011

29.11.2011

 
8.12.2011

8.12.2011

 
13.7.2012

13.7.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
10.7.2011

10.7.2011

 
26.7.2011

26.7.2011

 
29.8.2011

29.8.2011

 
17.9.2011

17.9.2011

 
15.10.2011

15.10.2011

 
28.11.2011

28.11.2011

 
29.11.2011

29.11.2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
10.7.2011

10.7.2011

 
26.7.2011

26.7.2011

 
29.8.2011

29.8.2011

 
28.11.2011

28.11.2011

 
29.11.2011

29.11.2011

 
13.7.2012

13.7.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
25. 7. 2011

25. 7. 2011

 
26.7.2011

26.7.2011

 
29.11.2011

29.11.2011

 
13.7.2012

13.7.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
27 6 2011   01

27 6 2011 01

 
29.11.2011

29.11.2011

 
13.7.2012

13.7.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
27 6 2011   02

27 6 2011 02

 
13.7.2012

13.7.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
27. 7. 2011

27. 7. 2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
26.7.2011

26.7.2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
26.7.2011

26.7.2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
26.7.2011

26.7.2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
16.5.2013

16.5.2013

 
16.5.2013

16.5.2013

 
16.5.2013

16.5.2013

 
26.7.2011

26.7.2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
26.7.2011

26.7.2011

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
16.5.2013

16.5.2013

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
19.6.2012

19.6.2012

 
 
7.6.2013 12:49:16 | přečteno 3064x | tana
 
Město Čelákovice
load