ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň

umístění CE LT

Cílem projektu je vybudovat novou část Labské cyklostezky v úseku Čelákovice - Lázně Toušeň v délce 1,43 km, díky které dojde ke komplexnímu propojení cyklistické stezky 0019. Cyklostezka je navržena v základní šířce 3 m s asfaltovým povrchem. V rámci vybudování nového úseku Labské cyklostezky dojde ke zřízení doprovodné infrastruktury v podobě odpočinkového místa pro cykloturisty (2 lavice a stůl, koš, kolostav a informační tabule). Úsek nové výstavby cyklostezky bude řešen bezbariérově a bude výhradně k dispozici pouze pro pěší a cyklistické užívání. Labská cyklostezka bude cyklistickou trasou regionálního významu zapadající do koncepce dálkových cyklostezek s vizí mezinárodní cykloturistiky.

V rámci Labské cyklostezky existují dílčí úseky zpevněných cest vedené po Labské navigaci. Většinou se jedná o úseky u větších měst. U menších obcí se o výstavbu zpevněných tras ve středočeském kraji stará Krajský úřad Středočeského kraje.

Cílem projektu „Labská cyklostezka, úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“  je kompletní  propojení cyklistické stezky 0019 v délce 1,43 km. 

Cyklostezka je navržena bezbariérově, v šířce 3 m s asfaltovým povrchem včetně doprovodné infrastruktury.

Propoj podél Labe mezi městysem Lázně Toušeň a městem Čelákovice byl projektovou organizací PONTEX, s. r. o., s městem Čelákovice řešen již od roku 2014. 

Středočeský kraj podal v rámci IROP žádost o podporu realizace projektu Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň. Jednou z podmínek udělení dotace byla udržitelnost projektu, kterou Středočeský kraj zajistil ve spolupráci s partnery – městem Čelákovice a městysem Lázně Toušeň „Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň“. Jedná se zejména o údržbu realizovaného úseku cyklostezky.
Dotace byla Středočeskému kraji přiznána v celkové  maximální výši 10 793 459,00 Kč (90% celkových způsobilých výdajů)..

Administrátorem této akce je společnost Inženýring dopravních staveb, a. s. a zhotovitelem stavby je společnost PORR, a. s., Praha.  

Předání staveniště pro tuto akci proběhlo dne 23. 3. 2017 za účasti zástupců investora (KÚSK), projektanta (PONTEX, s.r.o.), Povodí Labe a partnerů (MěÚ Čelákovice).

Termín zahájení stavebních prací byl stanoven na duben 2017. Předpokládaný termín dokončení prací je stanoven na červen 2017.


logolink

Úplná uzavírka cyklotrasy Čelákovice -Lázně Toušeň

objizdna trasa mapka CE

Od začátku dubna do konce června 2017 je zcela uzavřena část cyklotrasy mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň z důvodu stavby nové cyklostezky. 

30.3.2017 11:03:17 | přečteno 1626x | jan.chobotsky | Celý článek
 
30.3.2017 11:47:25 | přečteno 1626x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load