ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Mateřská škola Sluníčko

160405 Celakovice 02

Novostavba Mateřské školy Sluníčko je realizována na pozemku u ulice J. A. Komenského, který byl donedávna zastavěn. Původní objekt byl zbourán v roce 2015. V budově budou zřízeny dvě třídy, každá pro 28 dětí. Kromě tříd bude součástí objektu nezbytné kancelářské a sociální zázemí.

Školka je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba s plochou střechou. Objekt je řešen jako montovaný ocelový skelet s dřevěnými nebo ocelovými výztuhami. Vnitřní stěny budou tvořeny sádrokartonem. Fasáda bude provedena standardním kontaktním zateplovacím systémem. Objekt má jeden hlavní vstup, který ústí ze zádveří přímo do chodby. Z té je možné vstoupit buď do šatny pro spodní třídu nebo přes schodiště do šatny pro horní třídu. Pomocný vstup z boku objektu bude sloužit pro personál. Ve školce je také navržen prostor přípravny jídla, které bude dováženo ze stávající školky přes ulici.

Větrání je navrženo jako přirozené otevíravými okny. Podtlakové větrání bude provedeno ve všech místnostech hygienického vybavení objektu. Rozvod plynu bude napojen na stávající plynovodní přípojku. Zdrojem tepla pro vytápění objektu a ohřev vody budou dva plynové kotle. Pro vytápění kanceláří a sociálního zázemí bude použito deskových ocelových těles, pro vytápění tříd je pak navrženo podlahové vytápění. Rozvody elektroinstalace budou provedeny v mědi. Osvětlení bude zajištěno LED tělesy. V objektu bude rovněž instalováno osvětlení nouzové. Zásuvky instalované v prostorách pohybu dětí budou vybaveny bezpečnostní krytkou proti náhodnému dotyku. Ze slaboproudých instalací bude proveden EZS, strukturovaná kabeláž, domácí telefon a STA. Proti úderu blesku bude objekt chráněn bleskosvodnou soustavou. Zásobování vodou bude zajištěno ze stávající přípojky. Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku.

Zastavěná plocha činí 326 m2, užitná plocha 544 m2 a obestavěný prostor činí 2 540 m3.

Kolem stavby bude provedeno nové zatravnění a osazeno několik stromů a keřů. 

V rozpočtu je na realizaci plánováno 25 mil. Kč.

Fotodokumentace z průběhu výstavby

13.1.2017 14:19:16 | přečteno 428x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Zahájení prací na výstavbě MŠ Sluníčko

Po podpisu smlouvy s dodavatelem novostavby mateřské školy Sluníčko, společností Calipsum, s. r. o., Pohořelice, začnou ve čtvrtek 7. 7. 2016 práce na staveništi v ulici J. A. Komenského. Realizace stavby by měla být dokončena v první polovině roku 2017.

7.7.2016 7:56:35 | přečteno 617x | katerina.kandlova | Celý článek
 
9.6.2016 8:45:34 | přečteno 617x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load