ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova

rozsah prací

V období od 7. 8. 2018 do 15. 9. 2018 budou probíhat stavební práce na odstranění havarijního stavu vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova

V letošním roce bude dokončena investiční akce Správy železniční dopravní cesty "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice", kterou provádí společnost Elektrizace železnic Praha, a. s. V rámci této akce má dodavatel opravit povrchy na vybraných místních komunikacích, po kterých vedly v rámci této stavby zásobovací trasy. Vybrány byly ulice Rooseveltova v úseku J. Zacha - Jungmannova, Čelakovského a Sedláčkova.

V předstihu před realizací živičného povrchu byly proto provedeny kamerové prohlídky kanalizačních stok v těchto ulicích, které odhalily havarijní stav stok v ulicích Rooseveltova a Čelakovského. Dále byla provedena revize poruch na vodovodních řadech, ze které vyplynul předpoklad špatného stavu vodovodu v Sedláčkově a Rooseveltově ulici.

Provedena bude obnova vodovodu v ulicích Rooseveltova a Sedláčkova a obnova kanalizace též v ulici Rooseveltova a dále v ulici Čelakovského.

Z důvodu výměny vodovodních řadů budou v rámci této zakázky provedena 2 přerušení dodávky pitné vody vody, a to 15. a 22. 8. 2018.

Po dobu výstavby bude provoz na místních komunikací probíhat dle schváleného přechodného dopravního značení.

Za komplikace způsobené realizací stavby se Vám spolu se zhotovitelem stavby, 1. SčV, a. s. omlouváme a uděláme vše pro to, aby se Vás přijatá opatření dotkla co nejméně.


Obnova vodovodu v Sedláčkově ulici je před dokončením

Od 10. 8. 2018 probíhá v části Sedláčkovy ulice výměna vodovodu včetně obnovy veřejných částí přípojek vody a kanalizace. Práce na obnově těchto sítí by měly být dokončeny do 26. 8. 2018.

23.8.2018 7:43:10 | přečteno 222x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Práce na obnově vodovodu a kanalizace v Rooseveltově ulici pokračují

IMG 20180822 104007

Práce na obnově vodovodu a kanalizace v Rooseveltově ulici byly zahájeny v pátek 10. 8. 2018. Realizace by měla být, včetně živičných povrchů, dokončena do 25. září. 

23.8.2018 7:36:51 | přečteno 175x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Zahájení stavebních prací

Od začátku srpna probíhají přípravné práce na stavbě „Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“.

7.8.2018 10:29:24 | přečteno 249x | katerina.kandlova | Celý článek
 
7.8.2018 10:22:27 | přečteno 249x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load