ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Peronizace železniční stanice Čelákovice

Zastřešení ostrovního nástupiště

Cílem výstavby nástupišť a podchodů v železniční stanici Čelákovice je zvýšit kapacitu tratě a umožnit pravidelný interval osobních vlaků 15 minut mezi Prahou a Čelákovicemi, zvýšit bezpečnost cestujících při přístupu k vlakům a umožnit jim bezbariérový nástup do vlaků a vytvořit nové propojení pro pěší mezi ulicemi Kollárova a Mochovská a mezi výpravní budovou a lokalitou Krátká Linva. Rovněž budou odstraněny zastaralé stavby podél trati, nasazeno moderní zabezpečovací zařízení a snížen hluk ze železniční dopravy.

V roce 2012 bylo na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí, projekt byl dokončen v roce 2016, kdy zároveň probíhala soutěž na realizaci stavby. Dne 29. dubna 2016 uveřejnila Správa železniční dopravní cesty oznámení o zahájení zadávacího řízení na realizaci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.

Stavba zahrnuje rekonstrukci celého kolejiště stanice od km 7,573 do km 9,075. Rovněž bude provedena sanace pražcového podloží včetně zlepšení vlastností zemní pláně. Proběhne výstavba nových nástupišť s pevnou hranou. Na stávajících mostních objektech dojde k náhradě nosných konstrukcí novými s železobetonovou deskou a zabetonovanými ocelovými nosníky. Práce se dotknou i trakčního vedení a energetických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Realizace stavby bude probíhat v období od ledna 2017 do srpna 2018. V průběhu stavby nebude redukován počet osobních vlaků v úseku Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem, ale z důvodu snížení kapacity tratě dojde k prodloužení jízdních dob vlaků o 2–3 minuty. Rychlíky mezi Prahou a Hradcem Králové budou často vedeny odklonem přes Poříčany a Nymburk. Na trati Čelákovice – Brandýs nad Labem bude po dobu jednoho měsíce nahrazen vlak autobusovou dopravou. V rámci rekonstrukce zhlaví bude opraven a nově zabezpečen závorami a světelným výstražným zařízením železniční přejezd v km 0,213 na trati Čelákovice – Neratovice.

Podchod pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Sedláčkova – Rooseveltova bude zcela uzavřen po dobu jednoho měsíce a poté po dobu dvou týdnů. V té době bude již možné využívat nový 4 m široký podchod mezi ulicemi Kollárova a Mochovská. Podjezd v ulici U Podjezdu bude mít zajištěnu trvalou průchodnost skrz staveniště, protože v něm bude vytvořené ochranné lešení. Krátkodobě uzavřen bude po dobu třikrát deset dnů během bouracích prací a osazení nosníků.

Vnější nástupiště přiléhající k výpravní budově bude sloužit pro odjezdy vlaků ve směru Praha a Brandýs nad Labem. Cestující budou využívat stávající zastřešenou verandu délky 74 m u výpravní budovy, která bude nově doplněna o menší ocelový přístřešek s opláštěním z trapézového plechu o rozměrech 20 x 2,7 m a ploše cca 40 m2 na tomto nástupišti především pro cestující, kteří budou pro příchod na nádraží využívat přístupový chodník od severovýchodu z podchodu Kollárova – Mochovská. Ostrovní nástupiště o šířce 8,15 m je určeno pro odjezdy vlaků ve směru Lysá nad Labem. Ostrovní nástupiště bude zastřešeno v délce 66 m v okolí výstupu z podchodu. Vybrána byla asymetrická vlaštovka a střešní plášť je navržen jako prosklený, vynášený ocelovou konstrukcí zastřešení. Prosklení je navrženo z vrstvených skel s mléčnou fólií, která snižuje prostupnost slunečního záření. Zastřešení je dostatečně vysoké a je plánováno cca 5,5 m nad hranou nástupiště.

Železniční přejezd na silnici III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím bude uzavřen po dobu dvou víkendů na vyjmutí a vložení koleje a přejezdové konstrukce. Podjezd v ulici U Podjezdu bude pro silniční dopravu uzavřen zcela po dobu třikrát deset dnů, jinak bude průjezd možný jedním pruhem se světelnou signalizací a výškou auta do 3,7 m. Autobusová linka ikona souboru405 bude po dobu rekonstrukce nádraží prodloužena až do Nehvizd, přičemž toto opatření se týká jednoho dopoledního páru spojů. Autobusová linka ikona souboru443 bude zajíždět k obchodní zóně v Toušeňské ulici.

LOGO CEF

30. 11. 2018 bude ukončena možnost parkování na dočasném parkovišti u Kovohutí

S ohledem na dokončení prací v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ schválili radní výpověď a ukončení nájemní smlouvy se společností HEIM Trade SE, díky které bylo pro občany města na dobu realizace stavby zřízeno u průmyslového areálu Kovohutí v Křižíkově ulici dočasné parkoviště pro více než 100 vozů. Odstranění příslušného dopravního značení proběhne do pátku 30. 11. 2018. Od 1. 12. 2018 již tuto plochu nebude mít město Čelákovice v nájmu.

19.10.2018 12:19:38 | přečteno 443x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Dopravní omezení vyvolaná stavbou Modernizace žst. Čelákovice

Dopravní omezení - stavba modernizace žst. Čelákovice

Ve dnech 9. – 17. července bude probíhat úplná uzavírka silnice č. II/245 v ulici U Podjezdu. Úplná uzavírka silnice č. III/2455 z důvodu budování zcela nového železničního přejezdu se závorami mezi Čelákovicemi a Zálužím bude probíhat od 7. do 13. srpna.

9.7.2018 8:26:37 | přečteno 626x | Lebedova | Celý článek
 

Fotodokumentace postupu výstavby

30.1.2017 8:03:36 | přečteno 384x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Úplné uzavření podjezdu na silnici č. II/245

Od středy 2.5. do úterý 5. 6. bude zcela uzavřen podjezd na silnici č. II/245 v ulici U Podjezdu. Pro chodce bude průchod střídavě ponechán, respektive bude se střídat s "malým tunýlkem" v Sedláčkově ulici. 


2.5.2018 7:40:34 | přečteno 236x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Úplné uzavření podjezdu na silnici č. II/245

17. 2. 2018

Od úterý 3. do soboty 14. dubna bude zcela uzavřen podjezd na silnici č. II/245 v ulici U Podjezdu. Jedná se o další plánovanou uzavírku související s realizací investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.

28.3.2018 7:14:05 | přečteno 741x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Uzavření podchodu mezi ulicemi Sedláčkovou a Čelakovského

uzavření tunýlek

Z důvodu pokračujících stavebních prací v rámci akce Modernizace žst. Čelákovice je uzavřen v současné době podchod (tzv. tunýlek) pod železniční tratí spojující ulice Sedláčkovu a Čelakovského, který umožňuje propojení centra města s lokalitou Za Drahou. Doba uzavření podchodu bude maximálně sedm dnů, tedy do 27. března. 

20.3.2018 9:22:08 | přečteno 430x | Lebedova | Celý článek
 

Hlučné stavební práce v noci v žst. Čelákovice

18. 2. 2018

Velmi intenzivní stavební práce budou probíhat od 5. do 16. března (vyjma pátku 9. března a soboty 10. března) v nočním období od cca 1.30 do 4.00 hod. u podchodu (tzv. malý tunýlek) pod železniční tratí mezi ulicemi Jungmannovou a Sedláčkovou. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje byla o stavební činnosti informována a občanům v dotčené lokalitě byla nabídnuta v uvedeném období možnost náhradního ubytování.

27.2.2018 7:29:28 | přečteno 925x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Modernizace žst. Čelákovice ovlivní život obyvatel ve městě i v roce 2018

6. 12. 2017

Ve středu 10. ledna se uskutečnila v roce 2018 první koordinační porada stavby zaměřené na modernizaci železniční stanice Čelákovice. Ta bude život obyvatel ve městě ovlivňovat velmi významně až do 15. srpna letošního roku. Stavba byla zahájena před rokem, 12. ledna 2017.

11.1.2018 8:15:16 | přečteno 1107x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Podjezd na silnici č. II/245 bude zcela uzavřen až do 16. října

27. 9. 2017

Z důvodu havárie, ke které došlo ve středu 27. září v ranních hodinách v místě křížení železniční trati č. 231 a silnice č. II/245 v ulici U Podjezdu, bude nutná úplná uzavírka železničního podjezdu, a to od 27. září až do 16. října.

27.9.2017 15:33:46 | přečteno 725x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Úplná uzavírka podjezdu na silnici č. II/245

11. 9. 2017

V souvislosti s postupujícími stavebními pracemi v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ bude v období od 14. do 25. září zcela uzavřen železniční podjezd v ulici U Podjezdu na silnici č. II/245. V době úplné uzavírky budou osazovány hlavní nosné nosníky. Poté bude opět doprava řízena kyvadlově pomocí semaforu.

14.9.2017 16:24:27 | přečteno 492x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Omezený průchod výpravní budovy v žst. Čelákovice

7.8.2017

V souvislosti s postupujícími stavebními pracemi v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ je až do 20. září omezen průchod výpravní budovou žst. Čelákovice. Cestující mohou chodit pouze vnitřní částí budovy, kde je pokladna či WC. Pro cestující s omezenou schopností pohybu či maminky s kočárky byl zřízen provizorní bezbariérový přístupový chodník pomocí ramp.

14.8.2017 9:56:02 | přečteno 782x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Uzavírka podjezdu na silnici II/245 - směr Mochov

31

Akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ pokročila a od 25. července budou zahájeny stavební práce na pěti mostních objektech. Na začátku srpna budou prováděny demoliční práce části stávající mostovky a montáž mostovky nové na podjezdu v ulici U Podjezdu na silnici č. II/245. V období od 1. do 11. srpna bude podjezd pod železniční tratí zcela uzavřen.

17.7.2017 15:25:22 | přečteno 1881x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Kvůli peronizaci žst. Čelákovice byla urychlena oprava propustku na silnici do Záluží

15. 6. 2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zahájila v uplynulém týdnu práce na odstranění havarijního stavu propustku na silnici č. III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím. Propustek nad Zálužským potokem bude opraven do 27. června a současně bude zvýšena jeho nosnost tak, aby po něm mohly opět projíždět autobusy i nákladní automobily.

16.6.2017 12:55:20 | přečteno 307x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Změna termínů dopravních omezení v Čelákovicích kvůli opravě propustku

27. 5. 2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje opraví dle informace společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., která je zhotovitelem stavby v železniční stanici Čelákovice, propustek na silnici č. III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím. Z tohoto důvodu dochází k úpravě časového harmonogramu dopravních omezení na území města.

6.6.2017 14:27:22 | přečteno 1368x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Dopravní omezení v souvislosti s peronizací žst. Čelákovice

NAD ilustracni foto

Od pátku 26. května 7.00 hodin až do pátku 23. června 16.55 hodin bude probíhat výluka na železniční trati 074 v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem s náhradní autobusovou dopravou (NAD). Důvodem je výstavba nového železničního přejezdu na silnici III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím. Od 16. do 23. června bude kvůli výstavbě dešťové kanalizace zcela uzavřena Masarykova ulice, po dobu jednoho roku bude omezena průjezdná výška podjezdu v ulici U Podjezdu na 3,7 metru.

15.5.2017 7:48:40 | přečteno 1511x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Uzavření komunikací a objízdné trasy v rámci stavby peronizace žst. Čelákovice

Práce na stavbě „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ pokračují dle stanoveného harmonogramu. S ohledem na budování dešťové kanalizace a snížení průjezdní výšky podjezdu budou stanoveny pro automobily objízdné trasy.

26.4.2017 13:04:41 | přečteno 370x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Bezplatná parkovací stání u Kovohutí v Křižíkově ulici

19

V průběhu realizace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, jejímž cílem je tzv. peronizace čelákovického nádraží, jsou výrazně redukovány počty parkovacích míst v blízkosti nádraží v Masarykově ulici a v tzv. lokalitě „pod nádražím“. Město Čelákovice zajistilo více než 100 parkovacích stání u průmyslového areálu Kovohutí v Křižíkově ulici.

10.3.2017 6:42:22 | přečteno 1348x | katerina.kandlova | Celý článek
 

V prostoru čelákovického nádraží se dokončuje demolice bývalého skladu

9. 2. 2017

V rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ probíhala v průběhu měsíců ledna a února demolice původního skladu a rampy v prostoru vedle výpravní budovy. V lednu byl zdemolován původní dřevěný sklad a v únoru probíhá demolice zděné části původního skladu. Kvůli sníženému počtu parkovacích stání v Masarykově ulici mohou řidiči využívat i odstavné a parkovací plochy v Křižíkově ulici, které se nacházejí v blízkosti železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. 

20.2.2017 8:08:42 | přečteno 688x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Stavební práce v žst. Čelákovice vyvolaly změnu jízdních řádů autobusových linek 405 a 443

Od 12. ledna probíhají v železniční stanici Čelákovice stavební práce. Po dohodě města Čelákovic, zhotovitele stavby, kterým je Elektrizace železnic Praha, a. s. a organizace ROPID došlo k uzavření manipulačního prostoru pro autobusy v Masarykově ulici v blízkosti výpravní budovy, který nyní slouží pro potřeby staveniště, ke dni 25. ledna a od čtvrtku 26. ledna platí po dobu realizace stavby výlukové jízdní řády autobusových linek 405 a 443.

30.1.2017 7:49:33 | přečteno 478x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Demolice bývalého skladu výrazně omezí možnosti parkování u nádraží

Demolovaný sklad

Elektrizace železnic Praha, a. s., zahájila stavební práce v prostoru železniční stanice Čelákovice. Část parkovacích ploch slouží jako staveniště. Celé parkoviště v blízkosti výpravní budovy v Masarykově ulici bude uzavřeno od pátku 20. ledna do soboty 4. února. Počet parkovacích míst se dočasně sníží o 120 stání!

18.1.2017 7:54:28 | přečteno 1187x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci stavby zpracovávají koordinovaně společnosti SUDOP Praha, a. s., pro 1. etapu a společnost METROPROJEKT Praha, a. s., pro 2. etapu.

12.1.2017 16:42:15 | přečteno 802x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Elektrizace železnic Praha zahájí stavební práce na čelákovickém nádraží

text titulka zeleznice 2

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 bude předáno staveniště Správou železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) zhotoviteli stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, kterým se stala Elektrizace železnic Praha, a. s. Cílem stavby je vybudovat na nádraží v Čelákovicích dva nové podchody pro pěší a nové ostrovní a vnější nástupiště. Stavební práce zde budou probíhat od ledna 2017 do srpna 2018 a hodnota stavebních prací přesáhne částku půl miliardy korun.

11.1.2017 19:53:53 | přečteno 3499x | katerina.kandlova | Celý článek
 
11.1.2017 19:52:50 | přečteno 3499x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load