ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

ulice Sokolovská

P1040551


Fotogalerie

13.3.2014 15:05:24 | přečteno 774x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Slavnostní ukončení projektu

Slavnostní ukončení projektu

Slavnostní ukončení projektu "Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích" proběhlo dne 14. 7. 2014 za přítomnosti zástupců poskytovatele dotace, zhotovitele a města Čelákovic.

16.7.2014 11:36:36 | přečteno 1874x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Ukončení projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“

P1090054

Dne 14. 7. 2014 ve 14:00 hodin proběhne slavnostní ukončení projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, který byl spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ). Slavnostní ukončení proběhne za přítomnosti pozvaných zástupců poskytovatele dotace, Středočeského kraje, společnosti STRABAG, a. s. a Města Čelákovic. 

4.7.2014 13:48:21 | přečteno 974x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Ulice Sokolovská opět v provozu

IMG 3183

Od dnešního rána je nově zrekonstruovaná ulice Sokolovská opět plně v provozu. V průběhu včerejšího odpoledne bylo postupně odstraněno dopravní značení objízdných tras a automobily i autobusové zastávky se vrátily zpět na původní místo.

1.6.2014 8:46:59 | přečteno 1272x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Jedenáctý a dvanáctý týden stavby

dláždění
21.5.2014 16:34:51 | přečteno 982x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Devátý a desátý týden stavby

výstavba chodníků a konstrukčních vrstev vozovky
21.5.2014 16:30:31 | přečteno 865x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Změna objízdných tras ulice Sokolovské

S1408 ČELÁKOVICE   SOKOLOVSKÁ ÚPLNÁ 2   DIO

Změna objízdných tras avizovaná na polovinu května bude provedena v plánovaném termínu, tedy 15. 5. 2014, a pokud bude stavbě přát počasí i nadále, termín dokončení realizace stanovený na 31. 5. 2014 by neměl být ohrožen.

12.5.2014 16:34:16 | přečteno 1044x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Osmý týden stavby

dláždění chodníků
22.4.2014 14:23:30 | přečteno 885x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Sedmý týden stavby

příprava a dláždění chodníků
17.4.2014 14:41:49 | přečteno 734x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Šestý týden stavby

příprava a dláždění chodníků
14.4.2014 10:52:28 | přečteno 703x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Pátý týden stavby

Odvodnění pláně drenážním systémem
4.4.2014 14:08:51 | přečteno 1068x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Čtvrtý týden stavby

Oprava kanalizace
27.3.2014 7:02:16 | přečteno 873x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Třetí týden stavby

Zakládání chodníků
20.3.2014 7:29:11 | přečteno 745x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Upozornění občanům

Vážení občané, upozorňujeme na dočasné omezení pohybu osob v ulici Sokolovské z důvodu probíhající rekonstrukce uličního prostoru.

14.3.2014 10:56:17 | přečteno 889x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Druhý týden stavby

vápnění pláně
13.3.2014 14:53:04 | přečteno 948x | katerina.kandlova | Celý článek
 

První týden stavby

průchod stavbou na zastávky BUS
13.3.2014 14:36:30 | přečteno 773x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Úprava dopravního značení v ulicích Na Švihově, B. Smetany a Krátké

Z důvodu uzavírky ulice Sokolovské, zřízení objízdné trasy a vymístění parkování osobních automobilů z ulice Prokopa Holého bude dočasně upraven také provoz v ulicích Na Švihově, B. Smetany a Krátké.

27.2.2014 14:01:33 | přečteno 991x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Uzavírka ulice Sokolovské bude zahájena 01. 03. 2014

Objízdná trasa v období 1.3.2014 - 15.5.2014

Od 1. března 2014 bude ulice Sokolovská v úseku od křižovatky s ulicí Stankovského po křižovatku s ulicí Spojovací plně uzavřena. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Spojovací, Prokopa Holého a Stankovského. V celém úseku objízdné trasy bude výrazně omezeno parkování!!!

3.2.2014 16:06:43 | přečteno 1724x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Výzva ke kontrole a provedení oprav domovních přípojek v ulici Sokolovské

Začátkem března roku 2014 bude zahájena rekonstrukce ulice Sokolovské. V rámci této rekonstrukce bude provedena kompletní výměna povrchu vozovky a přilehlých chodníků. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby vlastníci nemovitostí připojených na vodovodní řad a kanalizační stoku v ulici Sokolovské, jejichž přípojky i jen částečně zasahují do prostoru rekonstrukce, provedli kontrolu jejich fyzického stavu. Případné opravy nebo vybudování nových přípojek by pak vlastníci mohli realizovat souběžně s rekonstrukcí komunikace. Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován z prostředků ROP SČ, minimálně po dobu udržitelnosti projektu nebudou umožněny žádné zásahy do nově vybudovaného živičného povrchu komunikace!!!  


27.11.2013 15:45:22 | přečteno 1040x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Uzavírka ulice Sokolovské se posouvá na rok 2014

Z důvodu průtahů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce ulice Sokolovské budou stavební práce zahájeny až koncem prvního čtvrtletí roku 2014.

24.10.2013 15:50:43 | přečteno 882x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Díky získané dotaci bude letos zahájena rekonstrukce ulice Sokolovské!

Žádosti Města Čelákovic o poskytnutí dotace na investiční akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“ bylo vyhověno a předložený projekt byl schválen k financování z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ).

12.7.2013 8:23:17 | přečteno 1066x | katerina.kandlova | Celý článek
 

ulice Sokolovská náhradním projektem k financování

P1060096

Projekt "Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích byl v květnu zařazen mezi náhradní projekty vhodné pro poskytnutí dotace z finančních prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

12.7.2013 8:19:21 | přečteno 786x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Žádost o poskytnutí dotace podána

P1040809

Dne 4. ledna 2013 byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci ulice Sokolovské s požadavkem na dotaci ve výši 10 milionů Kč.

12.7.2013 8:44:34 | přečteno 719x | katerina.kandlova | Celý článek
 
12.7.2013 8:16:11 | přečteno 719x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load