ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Úprava okolí sochy sv. Jana Nepomuckého

P1060440 small2

Prostranství v okolí sochy v historii bývalo náměstím, ale již řadu let k takovému účelu neslouží. Cílem úprav je vytvořit sociálně vstřícný prostor s možností odpočinku a zároveň podtrhnout kulturně historickou jedinečnost místa. Kompozičně je socha se stávající žulovou dlažbou chodníku propojena tradiční mlatovou „cestou“, která se sochou koresponduje, vytváří jakýsi uvítací koberec a prostor posouvá do méně městsky definovaného a více přírodě blízkého prostředí. Jednoduchá mlatová cesta pískové barvy se směrem k soše zužuje a vytváří tak mnohoúhelníkový předprostor.

Lavičky umístěné po stranách mlatového povrchu díky tradičnímu vzhledu vhodně doplňují prostor a socha tak působí dominantně, což je záměrem celé úpravy. Výsadba zeleně okolo sochy je navržena jako směs vyšších travin a kvetoucích trvalek, které budou nepravidelně rozmístěny v celé ploše a budou tak evokovat rozkvetlou louku. Působnost jednotlivých rostlin bude rozložena do celého roku. Ve většině případů pokvete v jednu dobu vždy jen jeden druh a ostatní budou vytvářet zelené pozadí. Trvalky se postupně ve kvetení střídají během vegetační doby. Celkový vzhled výsadby má luční charakter. Pozůstatky historického prvního pískovcového schodu, byly osazeny na rohy nového schodu, který byl pří renovaci restaurátorem sochy nově vyroben. V nočních hodinách bude socha nadále osvětlena stávajícími zemními svítidly.

Toto řešení bylo projednáno s památkáři, vyhovuje a koncepčně zapadá do celku zeleného pásu ve tvaru pomyslného písmene „U“ vedoucí odsud přes park Na Hrádku až zpět na náměstí. Je to jakýsi nástup do zeleně, parku, ozeleněná plocha má nalákat obyvatele, vtáhnout je do zeleně historického centra “Na Hrádku“.

Realizace úpravy okolí sochy sv. Jana Nepomuckého byla provedena mezi dny 18. 6. – 23. 6. 2013. Z důvodu perfektního barevného doladění mobiliáře s pískovcovou sochou, barvou mlatu, konstrukcí laviček a kvetoucí zelení, byly lavičky společně s odpadkovým košem instalovány až o něco později. Zajistit tuto realizaci, byť velmi minimalistickou byl nelehký úkol a my věříme, že právě tyto výše uvedené záležitosti ohledně barevných detailů podpoří celý návrh a prostor se stane oblíbeným místem k odpočinku.

Projekt zpracovala architektonická kancelář TaK s.r.o., Praha.

Fotogalerie

22.7.2013 11:41:50 | přečteno 720x | sarka.kaderabkova | Celý článek
 
22.7.2013 10:16:57 | přečteno 720x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load