ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Vodovod a kanalizace J. A. Komenského

DSC 0022

Dne 14.7.2014 byla zahájena výměna vodovodního řadu a kanalizace v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích. 


V předpokládaném termínu od července do října roku 2014 budou probíhat stavební práce na výměnu vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici J. A. Komenského. Dodavatelem stavby je společnost HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I. V průběhu výstavby bude ulice J. A. Komenského plně uzavřena pro automobilovou dopravu. 

V naléhavých případech potřeby vjezdu (stěhování atd.) jsme připraveni toto s Vámi řešit a v případě, že nebude omezena výstavba, Vám bude umožněn vjezd  k Vašemu domu na dobu nezbytně nutnou. Tuto situaci je však  nutné řešit minimálně 24 hod. předem se stavbyvedoucím panem Milanem Plačkem na tel. čísle 777 299 852.

V případě že Vaše automobily budou stát v prostoru stavby, budeme postupovat vstřícně a korektně, avšak v případě nutnosti bude ve spolupráci s městskou policií zajištěno odtažení vozidel.

Na případné dotazy Vám rádi  odpoví:

Za MěÚ Čelákovice –  pí. JETELOVÁ, referent odboru rozvoje města, tel. 326 929 141

Za zhotovitele stavby,HALKO stav. společnost s.r.o., Nová Ves – Milan Plaček, stavbyvedoucí, tel. 777 299 852

OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V J. A . KOMENSKÉHO


Práce na opravě vodovodu a kanalizace v ulici J. A. Komenského postupují zdárně a pouze s mírným zpožděním, které vzniklo nepředvídatelnými událostmi. Časová prodleva bude přibližně dva týdny a plánované dokončení stavby je přibližně na 5.prosince 2014.

Tuto sobotu 4.10.dojde k přepojení pitné vody již na nový vodovodní řad v části ulice, proto dojde k nucené odstávce pitné vody tento den od 8 do 13 hodin, jak jsme již informovali na webových stránkách města. Informace o plánované odstávce bude opakovaně zveřejňována i městským rozhlasem.


1.10.2014 13:13:38 | přečteno 749x | Jana Rýdlová | Celý článek
 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY V ULICI J. A. KOMENSKÉHO

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY V ULICI J. A. KOMENSKÉHO

V sobotu 4. října 2014 od 8,00 do 13,00 hodiny bude přerušena dodávka pitné vody v celé ulici J. A. Komenského v Čelákovicích. Dodávka pitné vody bude přerušena z důvodu přepojování na nový vodovodní řad, který byl v části ulice již osazen. Přerušení dodávky vody může být zkráceno v závislosti na průběhu samotného přepojování.

Za vzniklé komplikace se předem omlouváme  a věříme, že pochopíte nutnost tohoto opatření.

Na případné dotazy Vám rádi odpoví:

Za MěÚ Čelákovice – paní Jana Rýdlová, referent odboru rozvoje města, tel. 326 929 141

Za HALKO stavební společnost s.r.o., Nová Ves – pan Milan Plaček, stavbyvedoucí, tel. 777 299 852

Odbor rozvoje města


26.9.2014 12:44:08 | přečteno 686x | Jana Rýdlová | Celý článek
 

Uzavírka ulice J. A. Komenského

uzavírka ulice J. A. Komenského

Od 14. července 2014 je ulice J. A. Komenského v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou po křižovatku s ulicí Stankovského plně uzavřena. Objízdná trasa je vedena ulicí Rumunskou, Sokolovskou a Stankovského.

10.7.2014 8:15:31 | přečteno 1021x | marie.zabova | Celý článek
 
29.7.2014 14:09:35 | přečteno 1021x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load