ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Bourací práce objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny

Na začátku července budou zahájeny bourací práce objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny v areálu Základní školy "Kamenka" v Kostelní ulici. Jako první bude odstraněn objekt CHANOS, následovat budou ostatní zmíněné objekty.

Objekt CHANOS bude z důvodu výskytu azbestu v materiálech použitých v jeho konstrukčních částech bourán postupem projednaným a schváleným Krajskou hygienickou stanicí v tzv. kontrolovaném pásmu. Kontrolované pásmo bude ohraničeno "zaplachtováním" bouraného objektu. Při zahájení prací bude provedeno kontrolní měření obsahu polétavých částic na hranici kontrolovaného pásma akreditovanou laboratoří. Toto měření slouží jako potvrzení dostatečného oddělení bouraného objektu od vnějšího prostředí. V průběhu prací budou dále provedena opakovaná měření obsahu polétavých částic na hranici kontrolovaného pásma. Po odstranění rozlámaných částí desek, tedy dokončení bouracích prací na objektu, bude prostor dočišťován pomocí vysavače s účinným HEPA filtrem.  Po skončení prací a dočištění prostoru vysavači bude provedeno měření pro potřeby ukončení kontrolovaného pásma. Po ověření, zda jsou příslušné limity azbestových a minerálních vláken v kontrolovaném pásmu dodrženy, bude kontrolované pásmo ukončeno a mohou být zahájeny další demoliční práce.

Ostatní objekty budou bourány tradičním postupem s tím, že v průběhu bouracích prací budou zkrápěny vodou pro snížení prašnosti v okolí staveniště.

Dodržování schváleného postupu kontroluje jako osoba odborně způsobilá koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"). Stavbu dále kontroluje technický dozor stavebníka (dále jen "TDS").

V období probíhajících bouracích prací doporučujeme v nejbližším okolí neponechávat otevřená okna z důvodu zvýšení prašnosti.

Společně se zhotovitelem, koordinátorem BOZP a TDS uděláme vše pro to, aby se vás omezení způsobená probíhajícími pracemi dotkla v co možná nejmenší míře. Za případná omezení se omlouváme a předem děkujeme za shovívavost.

3.7.2017 16:14:29 | přečteno 430x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load