ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Čelákovice získají dotaci na dostavbu Základní školy v Kostelní ulici - "Kamenky"

Vláda České republiky svým usnesením č. 1 030 ze dne 23. listopadu 2016 schválila návrh dokumentace týkající se dotačního programu na podporu rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a schválila jeho závazné ukazatele. Realizace programu probíhá od 1. prosince 2016 do 30. června 2023.

Dotaci lze poskytnout výhradně na vybudování výukových kapacit plně organizovaných základních škol, a to s ohledem na demografický vývoj a stav infrastruktury pouze ve vybraných lokalitách, kterými jsou obce Rudná u Prahy, Jesenice, Psáry, Čelákovice, Říčany, Ondřejov, Úvaly, území dobrovolného svazku obcí Jenštejn, Podolanka a Přezletice a okrajové městské části hlavního města Prahy, konkrétně Praha 5 - Řeporyje a Praha 18 - Čakovice. Celkové náklady na realizaci projektů do roku 2023 dosáhnou 2,2 miliardy korun. Předpokladem poskytnutí dotace je minimální výše spolufinancování ve výši 30% v případě, kdy žadatelem je obec, popřípadě 15%, pokud o dotaci požádá svazek obcí či jím zřizovaná školská právnická osoba.

V těchto lokalitách je dnes 303 kmenových učeben a jejich  počet vzroste o 116 na 419, čímž se zvýší aktuální kapacita pro 8 024 žáků o 3 401 na cílových 11 425 žáků základních škol.

"Pro současné vedení města je podpora rozvoje školství jednoznačnou prioritou. Vedle výstavby zcela nové Mateřské školy Sluníčko jsme byli jako jedna z osmi obcí zahrnuti do dotačního programu, ze kterého budeme moci realizovat dostavbu Kamenky. Zároveň se nám podařilo nalézt vhodný objekt pro potřeby Základní umělecké školy Jana Zacha, jejíž dosavadní prostory rovněž nepostačují," uvedl starosta Čelákovic Josef Pátek, a dále dodal: "V loňském roce jsme vedli intenzívní jednání jak se zástupci Ministerstva školství, tak se starosty dotčených obcí a nakonec se podařilo dotační program schválit, což mne velmi těší. Stát poskytne dotace ve výši až 1,66 mld. Kč na rozvoj kapacit základního školství. Práce týkající se dostavby Kamenky zahájíme v letošním roce."

Město Čelákovice ve spolupráci s úředníky Městského úřadu poskytlo Ministerstvu školství detailní informace včetně demografické prognózy vývoje obyvatelstva. Základní školu v Kostelní ulici navštívila vloni 10. května osobně náměstkyně ministryně školství pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková s vedoucí oddělení investic MŠMT Yvetou Kurfürstovou. 

Z ministerské analýzy vyšlo nakonec celkem osm obcí v "prstenci" kolem Prahy a dvě okrajové pražské městské části jako nejproblematičtější, ve kterých je nedostatečná kapacita pro zajištění školní docházky. "Zatímco drtivá většina republiky má podle školské matriky kapacitu dostatečnou, tak právě střední Čechy mají hned několik okresů, ve kterých jsou kapacity nedostatečné," komentovala situaci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Vedení základní školy v čele s Jiřím Kyliánkem vytipovává nyní vhodné náhradní prostory pro zajištění výuky žáků po dobu stavební činnosti v Kostelní ulici. Současná kapacita obou základních škol zřizovaných městem je 1 450 žáků a již ji nelze s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy dále zvyšovat. Tato kapacita pokryje potřeby města maximálně na další tři roky. Kapacita nové přístavby bude 360 žáků, nicméně do jednoho podlaží budou přemístěni žáci ze zbouraného objektu CHANOS, takže maximální kapacita školy včetně přístavby se zvýší ze současných 650 na 850 žáků.

Zdroj: Zpravodaj města Čelákovic, leden 2017

ZŠ Kostelní

Jižní pohled

Jižní pohled

 
Severní pohled

Severní pohled

 
Západní pohled

Západní pohled

 
Východní pohled

Východní pohled

 
park Mirakulum

park Mirakulum

 
1498

1498

 
 
3.1.2017 8:09:09 | přečteno 511x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load