ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zajištění náhradních prostor pro výuku žáků „Kamenky“

Bouracími pracemi objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny začnou v letním období přípravy na dostavbu Základní školy v Kostelní ulici, čímž se zvýší její dosavadní kapacita ze současných 650 na 850 žáků. Na dostavbu nového školského objektu získá město Čelákovice dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit náhradní prostory pro výuku žáků „Kamenky“ v období od 1. září 2017 do 30. června 2020.

Rada města na své schůzi konané dne 6. června vyslovila Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, souhlas se zřízením dalších míst poskytovaného vzdělávání, a to od 1. září ve dvou objektech, kterými jsou Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a CMC Graduate School of Business, náměstí 5. května 2. Mezi příspěvkovými organizacemi byla uzavřena smlouva o výpůjčce, se soukromým subjektem smlouva o nájmu nebytových prostor.

Zároveň již 9. května Rada města souhlasila se zrušením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, v objektu J. A. Komenského 414 a vyslovila souhlas se zřízením detašovaného pracoviště v objektu Mateřské školy Sluníčko, J. A. Komenského 2071, kterou začnou navštěvovat děti od 4. září.

Náhradní prostory pro děti z „Kamenky“ se týkají 1., 2. a 3. tříd. Snahou bylo přemístit především třídy 1. stupně tak, aby žáci měli v náhradních prostorech zajištěny podmínky nejen pro výuku, ale i pro stravování ve školní jídelně či školní družinu. Žáci prvních a druhých tříd z „Kamenky“ budou v objektu J. A. Komenského 414, žáci třetích tříd budou v objektu CMC na náměstí 5. května 2. V tomto objektu probíhá rekonstrukce a úprava prostor, a to jak tříd a kabinetů, tak sociálního zázemí. Školní jídelna při Základní škole v ulici J. A. Komenského musí z výše uvedených důvodů zrušit vydávání obědů cizím strávníkům, protože bude dočasně vařit pro cca 150 žáků 1. stupně navíc.

V polovině června vyklidila prostory v objektu Základní školy v ulici J. A. Komenského Mateřská škola, zároveň byly zajištěny stavební úpravy prostor, montáž tabulí a závoz lavic. Ředitelé obou základních škol ve spolupráci se zřizovatelem se dohodli i na řešení personálních záležitostí (úklid, školní jídelna).

park Mirakulum
Město Čelákovice nabídlo vedení obou základních škol možnost bezplatného vstupu žáků do zábavního parku Mirakulum. Podmínky byly dohodnuty na výjezdní schůzi Rady města Čelákovic s majitelem rodinného parku Jiřím Antošem v úterý 23. května. Zdroj: Rodinný Park Mirakulum Milovice

Plně si uvědomujeme, že příprava a zajištění náhradních prostor včetně stavebních úprav jsou velmi náročné. Stejně tak věříme, že i cizí strávníci pochopí, že není legislativně možné, aby jim školní jídelna Základní školy v ulici J. A. Komenského vydávala obědy, protože by překročila povolenou maximální kapacitu strávníků. Veškeré přípravy na zajištění bezproblémové výuky žáků budou ve všech objektech probíhat v průběhu letních prázdnin tak, aby bylo možné slavnostně zahájit nový školní rok 2017/2018 v pondělí 4. září. A to i s přihlédnutím k rozsáhlým stavebním pracím v prostorách Gymnázia Čelákovice, ve kterých probíhá oprava topné soustavy a rekonstrukce sádrokartonových podhledů v 3. nadzemním podlaží v objektu J. A. Komenského 414. Stavební úpravy budou probíhat i v objektu Kostelní 457 a v hale BIOS.

Na začátku července budou společností, ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, zahájeny práce na demolici objektů nacházejících se v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Jedná se o objekt školní družiny a bytu školníka, plynové kotelny a objekt "CHANOS", v němž probíhala řádná výuka. Objekt "CHANOS" bude demolován v souladu s povolením Krajské hygienické stanice v tzv. kontrolovaném pásmu. Při demolici ostatních zděných budov bude pro snížení prašnosti použita voda ke zkrápění bouraných částí. Podrobnější informace o průběhu prací budou uvedeny a průběžně aktualizovány na webových stránkách města. V období probíhajících prací doporučujeme v nejbližším okolí neponechávat otevřená okna z důvodu zvýšení množství polétavých částic způsobené demolicí. Společně se zhotovitelem uděláme vše pro to, aby se Vás omezení způsobená probíhajícími pracemi dotkla v co možná nejmenší míře. Za případná omezení se omlouváme a předem děkujeme za shovívavost.

 

3.7.2017 13:18:11 | přečteno 306x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load