ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Schválení záměru

V červnu 2015 schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic zadání pro zpracování nového Územního plánu Čelákovic. V něm byly stanoveny požadavky na řešení občanského vybavení, mimo jiné zpracovat návrh nových ploch pro rozvoj občanského vybavení města zejména v oblasti školství, sociálních a zdravotních služeb.

V září 2016 byla zpracována Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města Čelákovic na období 2016–2040. Výsledky této demografické analýzy a zejména prognózy jsou pro samosprávu města jedním z nejdůležitějších nástrojů pro rozhodování při řízení rozvoje území spravovaného obcí. Na základě zjištěných údajů jsou strategicky plánovány kapacity školských zařízení, počty vlakových a autobusových spojů, stanovována potřebnost rozvoje veřejných zařízení a služeb jako je dům seniorů, charakterizovány zaměstnanost a trh práce, příjmy a výdaje rozpočtu města či nezbytná kapacita technické infrastruktury.

Dnes je obyvatelstvo našeho města demograficky mladší než obyvatelstvo Česka jako celku, a to jak z hlediska podílu osob ve věku 65 a více let (17,1 %), tak z hlediska průměrného věku (40,2 roku). Počet osob nad hranicí 65 let vzroste v Čelákovicích do roku 2040 téměř jistě o více než pět procentních bodů, avšak neměl by přesáhnout hranici 22% podílu na celkovém počtu obyvatel. Přestože bude poproduktivní složka obyvatelstva v populaci města Čelákovic zastoupena až do roku 2040 ve srovnání s Českou republikou podprůměrně, je třeba jí věnovat náležitou pozornost. Ve věku 65 a více let bude ve městě žít více než 3 000 osob a v rámci této kategorie seniorů nejdynamičtěji poroste počet i podíl nejstarších občanů, osob ve věku 85 a více let, kterých může v Čelákovicích v roce 2040 žít zhruba trojnásobek počtu zaznamenaného koncem roku 2015.

S ohledem na tyto skutečnosti byl v lednu 2017 prezentován záměr výstavby Domu seniorů na zasedání Zastupitelstva města, které tento záměr výstavby v lokalitě U Kovárny schválilo. Záměrem je výstavba polyfunkční budovy sloužící seniorům všech věkových kategorií (od osob samostatných až po hospicovou službu) včetně lékařských služeb, zázemí pečovatelské služby či kulturního vyžití. Lokalita U Kovárny je již přibližně 25 let vedena jako území s potenciálem pro obdobný záměr. Dům seniorů Čelákovice by měl disponovat kapacitou pro 80–100 občanů pokročilého věku, měl by zaměstnávat přibližně 25 osob a zaujme prostor přibližně 25 000 m3.

Rada města v dubnu 2017 schválila podmínky výzvy a Výzvu k podání nabídky na akci „Dům seniorů Čelákovice“. V červnu 2017 byla zřízena pracovní skupina pro výběr architekta „Domu seniorů Čelákovice“ a byli jmenováni její členové a tajemník. V červenci 2017 zasedala pracovní skupina, která posoudila došlé nabídky. V srpnu 2017 se Rada města seznámila se zápisy pracovní skupiny pro výběr architekta a schválila smlouvy o vytvoření nabídky a ideového záměru se čtyřmi architektonickými studii.

V září 2017 budou zpracované návrhy prezentovány na zasedání Zastupitelstva města.

Z výše uvedených informací je zřejmé, že Dům seniorů Čelákovice je pro současnou samosprávu města projektem, kterému věnuje náležitou pozornost. Osobně si přeji, aby výstavba Domu seniorů byla zdárně dokončena v přiměřeném časovém horizontu a nový objekt sloužil v budoucnu k pohodlnému a spokojenému životu našich seniorů.

14.9.2017 8:27:26 | přečteno 267x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load