ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

TICHÝ & KOLÁŘOVÁ, TAK ARCHITECTS, s. r. o.

147 zakres fotografie

Ing. arch. Šárka Kadeřábková, Ing. arch. Marek Tichý


Urbanistická koncepce středu města, kontext

Urbanistická koncepce středu města  koncept, obrázek se otevře v novém okněKrátce po roce 2000 vznikla architektonicko-urbanistická studie obnovy městského centra. Ta definovala pozici oblastní prioritně užívaných pro komerční a obchodní aktivity, sport a rekreaci, školství, kulturu a sociální služby města. Urbanisticky byly podtrženy dvě hlavní osy města, na jejíchž křížení se nachází nově zbudované náměstí 5. května. Součástí studie i navazujících projektů byly i zásady architektonických detailů - dlažeb a osvětlení, které odlišují historické a novější části města a práci se zelení - kultivace významných zelených ploch ve městě (park sady 17. listopadu, lokalita Na Hrádku) a jejich doplnění alejemi vzrostlých stromů, které vedou směrem k centru.

Z této kompozice je dnes již kompletně realizovaná osa západ - východ, definovaná ulicemi Stankovského a Masarykova a na ně navazující ulice Na Stráni, Rybářská a Kostelní. Naopak stranou prozatím zůstala druhá, neméně významná městská tepna - zelená osa jih sever, která začíná u kulturního domu, prochází Sady 17. listopadu, protíná náměstí a po linii nově vysázených stromů prochází dál k lokalitě Za Kovárnou a dál do parku u městské knihovny do historického jádra Čelákovic . území Na Hrádku a kolem náhonu k lávce přes Labe.

Pro život i rozvoj Čelákovic je podle našeho názoru právě tato zelená osa jednou z největších hodnot. Propojuje město a krajinu, je fenoménem, který by Čelákovicím mohla řada měst v Čechách závidět. Její potenciál je dobře vidět z obou projektů pro tuto část města zpracovaných a projednaných - projektu rehabilitace lokality Na Hrádku, jehož součástí má být i obnovená náves v Rybářské ulici před Mecerovým statkem, projektu rekonstrukce sadů 17. listopadu s místy zastavení v okolí upraveného koryta potoka, dřevěným můstkem do ulice Vašátkova, plochami pro land artové skulptury a konečně i projekt městského domu v lokalitě Za Kovárnou, kam se Město Čelákovice aktuálně rozhodlo umístit dům seniorů. (pozn. všechny projekty nerealizovaných částí z let 2002 - 2012 viz archiv Městského úřadu).

Pro kultivaci řešeného prostoru Za Kovárnou považujeme ve všech variantách zástavby podstatnou myšlenku průchodnosti, viditelného a smysluplného propojení obou městských parků a vytvoření prostoru, který bude spojovat, nikoliv rozdělovat. To není s myšlenkou domu seniorů v rozporu, naopak to poskytuje vodítko k řešení úlohy.

Koncepce objektu

Koncepce objektu, obrázek se otevře v novém okněLidé na odpočinku, lidé, kteří potřebují pomoc, současně ale lidé, kteří se cítí být součástí společnosti. Mají své vazby na místo, své blízké a své zájmy. Na generaci našich rodičů a babiček bychom neměli zapomínat, i oni patří do života města. Čelákovické parky propojené v pěší rekreační osu jsou pro bydlení starých lidí, kteří jsou s městem spjatí, chtějí být v jeho blízkosti, ale pro svůj život a pohyb potřebují klid a soukromí vhodným místem. Park nás navíc inspiroval k vytvoření prostředí, které je pro starší lidi podstatné. Velké množství poloveřejných a polosoukromých ploch, měkké tvary bez kontrastů, namísto ostrého slunce polostín nebo krytá místa, kde je možné sedět, odpočívat nebo se pohybovat způsobem odpovídajícím jejich možnostem, drobné měřítko a převaha přírodních materiálů.

Dům seniorů je vlastně dvorem, do kterého lze vstoupit z nově vytvořené návsi Za Kovárnou. K té je situována recepce s kavárnou, pronajímatelné prostory a v druhém sledu i zdravotní služby, které mohou v některých případech sloužit lidem z města nebo seniorům do místa docházejícím. Objemy u návsi jsou nízké, přízemní, aby nevznikal velký kontrast a do domu se vstupovalo postupně. Za návsí se otevírá prostor dvora z obou stran uzavřený dvěma křídly určenými k bydlení, v přízemí s dalšími službami, tentokrát již výhradně pro seniory - jídelnou, lékařem, denním stacionářem. Když projdeme dvorem, napojíme se na cestu alejí, která dům seniorů obchází a pokračujeme přes můstek do parku u knihovny, nebo dál podél náhonu k Labi. Lze si představit, že při určitých příležitostech, nebo dokonce v budoucnosti kdy bude město hledat pro objekt jiné využití se i dvůr otevře veřejnosti jako průchod vnitroblokem.

Bydlení seniorů je navrženo jako pokoje situované na širokých chodbách přisazených k vnitřnímu dvoru. Část chodby přilehlé ke každému pokoji je vlastně součástí životního prostoru jeho obyvatel, je dost prostorná na to, aby si zde umístili svoje předměty, židle, stolky a v klidu pohovořili se svými známými nebo blízkými. Tento model jsme převzali ze zařízení pro seniory v Churu od architekta Petera Zumthora, protože nás při své návštěvě oslovil svou lidskostí. V našem případěje ještě doplňujeme společnými "obýváky" na každém podlaží, aby lidé pro setkání v malé skupině nemuseli putovat do přízemí, jídelny apod. Společné prostory na chodbách, kde si lidé mohou uvařit čaj nebo kávu jsou současně umístěné tak, aby z nich byla dobře viditelná známá čelákovická místa - tvrz, kostel, Kostelní ulice ad. Vnější fasády obou křídel jsou uzavřenější, lodžie jsou stíněné s možností zavřít nebo otevřít podle potřeby, celý plášť je veden myšlenkou vytvoření "košíku", který poskytuje lidem klid a soukromí, z kterého je ale vidět ven v případě, že chceme pozorovat okolí.

Parter domu, vnitřní dvůr i jeho okolí by měly s okolím širším dobře splynout. Cesta parkem je proto animovaná plůtky, malými zahradami s bylinkami, vrbami, vedle hlavní cesta jasně označené alejí je zde prostor pro řadu zákoutí a míst pro zastavení, nejen na malé návsi před domem. Materiály jsme hledali hodně tradiční, dřevo, zeleň a proutí jako typický polabský fenomén.


TaK Architects

147 situace

147 situace

 
147 zakres fotografie

147 zakres fotografie

 
147 0  titulní strana

147 0 titulní strana

 
147 1  Urbanistická koncepce středu města  kontext

147 1 Urbanistická koncepce středu města kontext

 
147 2  Koncepce objektu

147 2 Koncepce objektu

 
147 3  Situace širších vztahů

147 3 Situace širších vztahů

 
147 4  Koncept urbanismu

147 4 Koncept urbanismu

 
147 5  Koncept provozu

147 5 Koncept provozu

 
147 6  Schéma kapacit

147 6 Schéma kapacit

 
147 7  1 NP

147 7 1 NP

 
147 8  2 NP

147 8 2 NP

 
147 9  3 NP

147 9 3 NP

 
147 10  4 NP

147 10 4 NP

 
147 11  1 PP

147 11 1 PP

 
147 12  1kk

147 12 1kk

 
147 13  2kk a 1hz

147 13 2kk a 1hz

 
147 14  2hz

147 14 2hz

 
147 15  reference  vnitřní prostory

147 15 reference vnitřní prostory

 
147 16  dvůr  reference

147 16 dvůr reference

 
147 17  reference  fasáda

147 17 reference fasáda

 
147 18  reference  zahrada

147 18 reference zahrada

 
147 19  zákres do fotografie

147 19 zákres do fotografie

 
 
14.9.2017 8:57:33 | přečteno 745x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load