ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Výběr architekta

Harmonogram a postup výběru nabídky

  • projednání nabídek v Komisi rozvoje města doplněné o nezávislého odborníka a výběr optimální nabídky – doporučení usnesení pro Radu města;
  • projednání nabídky Radou města a vypracování podkladu pro zasedání Zastupitelstva města;
  • případné dopracování a doplnění nabídky o informace získané v rámci veřejné prezentace a projednání Radou města;
  • odsouhlasení výběru nabídky Zastupitelstvem města.

Samotnému výběru architekta předcházely přípravné práce, které byly zaměřeny zejména na nastavení optimálních provozních vztahů a prostředí pro bydlení seniorů doplněné o sociální služby.

Postupně jsme navštívili okolní domovy s pečovatelskou službou, architekty zabývající se stavbami pro seniory a gerontology. Ze závěrů rozhovorů a návštěv jsme sestavili zadání – ubytování pro svéprávné, zdravé osoby s 24hodinovou službou pro soběstačné osoby.

Na podkladě zadání bylo osloveno celkem 15 architektonických týmů, z nichž čtyři nabídku předložily.

Neméně důležitým kritériem pro výběr architekta byl jeho přístup k umístění domu v prostředí a kontextu místa, které bylo pro záměr vybudování Domu seniorů vybráno – živé místo v blízkosti centra města.

Komise pro výběr architekta Domu seniorů Čelákovice doporučila k další spolupráci návrh architektů Schindler Seko architekti.

Záměrně předkládáme veřejnosti všechny čtyři nabídky, aby město mohlo získat veřejnou zpětnou vazbu, na jejímž podkladě bude mimo jiné vedena další případná spolupráce s architekty.

Komise pro výběr architekta

Datum: 13. a 14. 7. 2017

Složení:

Ing. arch. Jan Líman, předseda
Ing. Josef Pátek
Mgr. Václava Snítilá
Ing. arch. David Strach
Ing. arch. Josef Zumr, tajemník

14.9.2017 8:23:13 | přečteno 501x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load