ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zadání pro architekty

Domov pro seniory a místo pro život seniorů

Prověřit potenciál místa a vztah se záměrem výstavby Domu seniorů.

Polyfunkční bytový dům s byty zvláštního určení a funkčním zázemím pro poskytování sociálních služeb seniorům a potřebným lidem. Zázemí pro poskytování sociálních služeb v rozsahu technického zázemí, denního stacionáře a prostor pro poskytování sociálních rehabilitačních nebo zdravotních služeb a asistence.

Umístění Domu seniorů do kontextu lokality Za Kovárnou. Prověřit hmotové možnosti záměru ve vztahu k prostorovým možnostem a charakteru zástavby. Prověřit územní možnosti situování Domu seniorů ve vztahu lokalita Za Kovárnou – náměstí 5. května, Čelákovický Hrádek (zejména možnost propojení obou lokalit a využití potenciálu propojeného území).

Prověřit a uspořádat stavební program s ohledem na samotný návrh hmotového řešení.

Preferujeme nalezení optimálního řešení. Při prověření oceníme případné úpravy stavebního programu, které povedou k uspořádání domu, jenž bude svým standardem odpovídat současným požadavkům na poskytování sociálních služeb a ubytování pro seniory. Stavební program lze vnímat jako návod pro stanovení předpokládaných kapacit a provozních možností.

Stavební program

Na Dům seniorů lze rovněž pohlížet jako na komunitní centrum pro život seniorů v Čelákovicích a okolí.

Dům seniorů lze typologicky zařadit a definovat jako dům s byty zvláštního určení doplněný o prostory zajišťující sociální (včetně pečovatelské), zdravotní a společenské služby obyvatelům Domu seniorů.

Stavební program obsahuje v základním členění následující provozy (standardy bydlení, oddělení) a jejich zázemí:

 • bydlení seniorů;
 • denní centrum a stacionář;
 • bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby;
 • bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního);
 • společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, knihovnamediatéka);
 • hospodářská část (přípravna a výdejna jídla, prádelna, technologické
 • zázemí objektu/-ů.

Výše zmíněná oddělení budou podporovat a jejich uspořádání předpokládá poskytování sociálních služeb, jež zajišťují zejména péči o zdraví, osobu a domácnost:

 • ambulantní pečovatelská služba;
 • ošetřovatelská služba;
 • osobní asistence;
 • aktivační terapie;
 • volnočasové aktivity – „Klub důchodců“;
 • služby lékaře.

Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu korzovat domem a spočinout ve společenských zákoutích (dílna, jídelna, knihovna, lavička) na jejich cestě každým dnem.

Bytové jednotky

Bytové jednotky v celkovém počtu 70-90 lůžek budou navrženy ve dvou velikostech jako byty 1+kk, resp. 2+kk. Ze známých, již realizovaných příkladů se jeví jako optimální zvolit skladbu bytů 1+kk a 2+kk v poměru cca 5:1.

14.9.2017 8:17:48 | přečteno 448x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load