ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Rekonstrukce MŠ Rumunská pokračuje

V únoru 2015 bylo zhotoviteli stavby firmě DKK stav s r. o., Liberec  na základě uzavřené smlouvy o dílo předáno staveniště. Tím došlo k zahájení stavby s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ - Čelákovice". Stavba bude probíhat po jednotlivých etapách, aby bylo možné vše zkoordinovat s průběžným přemístěním dětí do náhradních vyučovacích prostor. 

V březnu již byl namontován zateplovací systém na obvodový plášť hospodářské budovy a částečně provedeno zateplení střešního pláště. V souběhu je však nutné provést některé přípravné práce pro následné stavební úpravy varny a obnovu gastrotechnologie. Stavební úpravy varny město plánuje provést v období letních prázdnin tak, aby mohl být již nový školní rok zahájen v nově upravených prostorech. Zateplovací systém je zatím bez finální povrchové úpravy.

Dále jsou již zahájeny stavební práce na pavilonu č. 4 a 3 (třídy 1 až 4). V pavilonu č. 4 (třída 1 a 2) došlo k vybourání stávajícího prosklení spojovacích krčků, které bude nahrazeno novým plastovým zasklením a je vybudováno nové zádveří. Zateplovací systém je namontován rovněž bez finální povrchové úpravy. Nové zádveří bude také vybudováno u pavilonu č. 3 (třída 3 a 4), ale to až po přemístění dětí do náhradních vyučovacích prostor. Okna a dveře určená k výměně na hospodářském pavilonu a pavilonu č. 4 jsou již dodána na stavbu a budou osazena po dohodě s paní ředitelkou tak, aby nedošlo k narušení zápisu do MŠ, který bude probíhat ve dnech 7. a 8. 4. 2015.

Stavební práce zatím probíhají podle stanoveného harmonogramu. Město i zhotovitel se co nejvíce snaží, aby stavební práce co nejméně zasáhly do chodu mateřské školy. Děkujeme tímto všem rodičům i personálu školky, že v průběhu stavby dbají zvýšené opatrnosti na své děti při pohybu v areálu mateřské školy.

1.4.2015

P1090511

P1090511

 
P1090512

P1090512

 
P1090513

P1090513

 
P1090514

P1090514

 
 
7.4.2015 8:54:42 | přečteno 587x | marie.zabova
 
Město Čelákovice
load