ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Architektonická studie revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích

Celková situace

Zastupitelstvo města se na svém zasedání konaném dne 28. 6. 2017 seznámilo s Architektonickou studií Městského stadionu v Čelákovicích zpracovanou společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové.

Návrh architektonické studie vychází z typologického řešení stávajícího sportovního areálu. Záměrem návrhu bylo respektování existujícího atletického oválu s fotbalovým trávníkem a stávajícího tréninkového fotbalového hřiště. Tyto dva nosné prvky areálu byly ve studii doplněny o multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem a kompletně přestavěným nohejbalovým centrem se zázemím. Celý areál je pak ve studii komunikačně propojen in-line dráhou. Řešenému území dominuje návrh hlavního provozního objektu, ve kterém je v řešení soustředěno kapacitní a provozní zadání – šatny, hygiena, zázemí, regenerace, ubytování, kanceláře oddílů, zasedací místnost, cvičební sál, tribuna atd. Do areálu byly umístěny další stavební objekty dle zadání, objekt nohejbalového centra, objekt restaurace, objekt technického a hygienického zázemí, možný objekt zastřešení víceúčelového hřiště a k nim jsou navrženy související objekty sportovišť, dětských hřišť a zařízení technické a dopravní infrastruktury.

Studie poskytuje podrobnou a konkrétní informaci, jak by mohl být do budoucna areál přestavěn, aby splňoval požadavky zadavatele a vzhledem k velké finanční náročnosti umožnil i dlouhodobější etapizaci výstavby. Návrh je tvořen souborem stavebních objektů a inženýrských objektů technické a dopravní infrastruktury.

ikona souboruArchitektonická studie ke stažení - velikost souboru 204 MB

Vizualizace

Objekt restaurace

Objekt restaurace

 
Nadhled

Nadhled

 
Ulice U Kapličky

Ulice U Kapličky

 
Pohled na sekci nohejbalu z bruslařské dráhy

Pohled na sekci nohejbalu z bruslařské dráhy

 
Nadhled

Nadhled

 
Ulice U Kapličky

Ulice U Kapličky

 
Sekce nohejbalu

Sekce nohejbalu

 
Objekt pro nohejbal

Objekt pro nohejbal

 
Nohejbal

Nohejbal

 
Víceúčelová sportovní plocha zastřešená membránovou konstrukcí

Víceúčelová sportovní plocha zastřešená membránovou konstrukcí

 
Tribuna pro nohejbal

Tribuna pro nohejbal

 
Víceúčelová sportovní plocha a sekce nohejbalu

Víceúčelová sportovní plocha a sekce nohejbalu

 
Víceúčelová sportovní plocha zastřešená membránovou konstrukcí

Víceúčelová sportovní plocha zastřešená membránovou konstrukcí

 
Pohled z atletické dráhy na objekt toalet a zastřešenou víceúčelovou sportovní plochu

Pohled z atletické dráhy na objekt toalet a zastřešenou víceúčelovou sportovní plochu

 
Celková situace

Celková situace

 
Bouldering

Bouldering

 
Celková situace

Celková situace

 
Pohled z atletické dráhy na hlavní tribunový objekt

Pohled z atletické dráhy na hlavní tribunový objekt

 
Celková situace

Celková situace

 
Celková situace

Celková situace

 
 
29.6.2017 12:49:18 | přečteno 1784x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load