Práce na obnově vodovodu a kanalizace v Rooseveltově ulici pokračují

IMG 20180822 104007

Práce na obnově vodovodu a kanalizace v Rooseveltově ulici byly zahájeny v pátek 10. 8. 2018. Realizace by měla být, včetně živičných povrchů, dokončena do 25. září. 

V úseku mezi ulicemi Jana Zacha a Jana Nerudy je již obnova sítí dokončena. Nyní probíhají zásypy a pokračovat se bude obnovou veřejných částí přípojek. Po dokončení prací na přípojkách budou provedeny konečné zásypy a podkladní vrstvy pod finální živičný povrch, který bude realizován v rámci oprav povrchů zásobovacích tras "peronizace nádraží Čelákovice".

Po dohodě se zhotovitelem stavby je v místech bez výkopu možné na nezbytně nutnou dobu zajet k nemovitostem.

Se zhotovitelem stavby je dále dohodnuto, že v den svozu komunálního a bio odpadu bude vytipováno svozové místo, kam zaměstnanci zhotovitele přemístí popelnice připravené k vývozu na veřejném prostranství před Vašimi nemovitostmi.

Za komplikace způsobené realizací stavby se Vám spolu se zhotovitelem stavby omlouváme a uděláme vše pro to, aby se Vás přijatá opatření dotkla co nejméně.

Vytvořeno 23.8.2018 7:36:51 | přečteno 182x | katerina.kandlova
load