ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Hlučné stavební práce v noci v žst. Čelákovice

18. 2. 2018

Velmi intenzivní stavební práce budou probíhat od 5. do 16. března (vyjma pátku 9. března a soboty 10. března) v nočním období od cca 1.30 do 4.00 hod. u podchodu (tzv. malý tunýlek) pod železniční tratí mezi ulicemi Jungmannovou a Sedláčkovou. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje byla o stavební činnosti informována a občanům v dotčené lokalitě byla nabídnuta v uvedeném období možnost náhradního ubytování.

Tyto stavební práce nelze provádět jindy, než v době úplné výluky železniční trati, což je výhradně v nočním období v pracovních dnech od 1.10 do 4.15 hod., kdy není v dotčeném úseku provozována žádná železniční doprava. Zhotovitel stavby se bude maximálně snažit práce urychlit, aby práce probíhaly v omezeném počtu nocí. Na stavbě bude probíhat beranění štětovnic.

V průběhu měsíců února a března probíhají terénní úpravy v místě přístupového chodníku mezi ulicemi Mochovskou a U Podjezdu a je zde pro občany omezený průchod z důvodu budování retenční nádrže. Od 12. února využívá nákladní automobilová doprava pro stavbu přejezd přes 4. kolej (trať ve směru Brandýs nad Labem) za vnějším nástupištěm, takže se zvýšila frekvence výjezdů stavebních strojů a automobilů v ulici Masarykově ze zařízení staveniště. Zhotovitel stavby se snaží zajistit čistotu komunikace č. II/245 každý den.

Rozsáhlá výluka na železnici bude probíhat po dobu 114 dnů od 26. března do 17. července, navíc v období od 9. do 24. dubna budou přes Čelákovice vedeny i další odklonové spoje z jiných železničních tratí. Od 3. dubna bude obnoven v pracovní dny provoz osobní železniční dopravy KŽC Doprava na trati 233 Čelákovice – Mochov.

Demolice druhé poloviny silničního podjezdu v ulici U Podjezdu na silnici č. II/245 bude zahájena 10. dubna a od tohoto data bude probíhat opět úplná uzavírka podjezdu a objízdná trasa bude vedena po náhradních komunikacích. Zprovoznění podjezdu bez větších omezení je plánováno od 10. června. Od 16. srpna do 11. září bude probíhat rovněž výluka železničního přejezdu na trati 074 na silnici č. III/2455 v blízkosti lokality Cihelna. V železniční stanici Čelákovice pokračují stavební práce dle časového harmonogramu tak, aby 15. srpna byly zásadní stavební postupy dokončeny.

Elektrizace železnic Praha a.s., a město Čelákovice se omlouvají za vzniklé komplikace!

27.2.2018 7:29:28 | přečteno 918x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load