Modernizace žst. Čelákovice ovlivní život obyvatel ve městě i v roce 2018

6. 12. 2017

Ve středu 10. ledna se uskutečnila v roce 2018 první koordinační porada stavby zaměřené na modernizaci železniční stanice Čelákovice. Ta bude život obyvatel ve městě ovlivňovat velmi významně až do 15. srpna letošního roku. Stavba byla zahájena před rokem, 12. ledna 2017.

Od 8. ledna je v provozu ostrovní nástupiště, od kterého odjíždějí vlaky oběma směry jak do Prahy, tak do Lysé nad Labem. Přístup na nástupiště je úrovňový, bezbariérový po panelové cestě ohraničené zábradlím, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících. Informace o příjezdech a odjezdech vlaků jsou sdělovány rovněž prostřednictvím staničního rozhlasu a informační tabule provozované Správou železniční dopravní cesty, s. o.

Nyní bude probíhat demontáž druhé poloviny kolejí a pražců, které budou postupně zlikvidovány. Zakládání druhé poloviny obou podchodů bude zahájeno 14. ledna a nákladní automobily budou přijíždět ke staveništi zejména Kollárovou ulicí. Zhotovitel stavby upozorňuje především na omezené parkovací možnosti v této ulici. Průběžné čištění pozemních komunikací budou zajišťovat Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace.

Rozsáhlá výluka na železnici bude probíhat po dobu 114 dnů od 26. března do 17. července, navíc v období od 9. do 24. dubna budou přes Čelákovice vedeny i další odklonové spoje z jiných železničních tratí. Od 3. dubna je v plánu obnovit osobní železniční dopravu i na trati 233 Čelákovice – Mochov, na které bude zabezpečovat provoz společnost KŽC Doprava.

Zprovoznění podchodů, výtahů a přístupových chodníků na ostrovní nástupiště je předpokládáno 17. července. Nicméně zhotovitel stavby bude usilovat o zpřístupnění podchodu u výpravní budovy cestující veřejnosti v dřívějším termínu. Zároveň se bude snažit zachovat pro občany vždy průchozí alespoň jeden podchod pod železniční tratí (podjezd v ulici U Podjezdu či „malý tunýlek“ spojující ulice Sedláčkovu a Jungmannovu).

Demolice druhé poloviny silničního podjezdu v ulici U Podjezdu na silnici č. II/245 bude zahájena 10. dubna a od tohoto data bude probíhat opět úplná uzavírka podjezdu a objízdná trasa bude vedena po náhradních komunikacích. Zprovoznění podjezdu bez větších omezení je plánováno od 10. června. Jeho maximální podjezdná výška bude 3,8 m. Od 16. srpna do 11. září bude probíhat rovněž výluka železničního přejezdu na trati 074 na silnici č. III/2455 v blízkosti lokality Cihelna.

V době intenzivních stavebních prací je na stavbě 150–200 pracovníků a 20 stavbyvedoucích. Ředitelem stavby je Ing. Michal Žák, ze společnosti Elektrizace železnic Praha, která je zhotovitelem této investiční akce. V případě potřeby je možné kontaktovat jej na emailu michal.zak@elzel.cz nebo na mobilním telefonu 601 131 197.

Železniční den spojený s představením nově zmodernizované železniční stanice Čelákovice se uskuteční v sobotu 8. září. Program akce bude zveřejněn později. Město Čelákovice zároveň participuje na přípravě knižní publikace, ve kterém bude zmapován průběhu stavby nesoucí oficiální název  „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.


Elektrizace železnic Praha a.s. a město Čelákovice se omlouvají za vzniklé komplikace!

Vytvořeno 11.1.2018 8:15:16 | přečteno 1159x | katerina.kandlova
load