ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

V prostoru čelákovického nádraží se dokončuje demolice bývalého skladu

9. 2. 2017

V rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ probíhala v průběhu měsíců ledna a února demolice původního skladu a rampy v prostoru vedle výpravní budovy. V lednu byl zdemolován původní dřevěný sklad a v únoru probíhá demolice zděné části původního skladu. Kvůli sníženému počtu parkovacích stání v Masarykově ulici mohou řidiči využívat i odstavné a parkovací plochy v Křižíkově ulici, které se nacházejí v blízkosti železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. 

Současně probíhá betonáž základů pro stožáry trakčního vedení a následně budou postaveny nové stožáry.
Od 21. února bude realizována demontáž části dvou staničních kolejí a jedné vlečky zaústěné do železniční stanice.
Dne 27. února budou zahájeny práce na odlesnění prostoru kolem kolejí dle specifikace v projektové dokumentaci.

Zástupci města Čelákovic jsou v neustálém kontaktu se zhotovitelem stavby, kterým je Elektrizace železnic Praha, a. s., přičemž poslední jednání se uskutečnilo ve středu 15. února.

Občanů města se nejvíce dotknou stavební práce, jejichž zahájení je plánováno v polovině měsíce července tohoto roku. Bude omezena průjezdnost podjezdů, doprava bude řízena kyvadlově a jeden z podchodů pro pěší bude zcela uzavřen. Po určitou dobu bude rovněž omezen provoz na železničním přejezdu v km 0,213 na trati Čelákovice – Neratovice, který bude nově zabezpečen závorami a světelným výstražným zařízením.

Do celého obvodu staveniště platí po celou dobu výstavby přísný zákaz vstupu osob, mimo pracovníků, přičemž zhotovitel stavby nenese žádnou zodpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku.

20.2.2017 8:08:42 | přečteno 688x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load