Změna termínů dopravních omezení v Čelákovicích kvůli opravě propustku

27. 5. 2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje opraví dle informace společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., která je zhotovitelem stavby v železniční stanici Čelákovice, propustek na silnici č. III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím. Z tohoto důvodu dochází k úpravě časového harmonogramu dopravních omezení na území města.

Uzavírka silnice č. III/2455 kvůli opravě propustku, jehož nosnost byla snížena na 3 tuny, by se kryla s plánovaným termínem překopu Masarykovy ulice a došlo by k výraznému zatížení dopravou v lokalitě „pod nádražím“ především v ulicích J. Zeyera a Palackého. Proto byl upraven časový harmonogram prací tak, aby bylo možné pokračovat jak v tzv. peronizaci žst. Čelákovice v souladu s plánovanými výlukami, tak zároveň bude umožněno opravit propustek.

V případě, že se v rámci stavby nevyskytnou žádné závažné problémy, budou platit níže uvedené aktualizované termíny uzavírek a dopravních omezení na silnici II. třídy č. 245 a na silnici III. třídy č. 2455. Ty vycházejí  z dopravně inženýrského opatření, které je rozděleno do 4 následujících etap:

1. etapa
13. 6. 2017 – 27. 6. 2017: úplná uzavírka silnice č. III/2455, uzavření železničního přejezdu na trati 074 mezi Čelákovicemi a Zálužím (napojení odvodnění spodní stavby). Objížďka bude realizována podle schváleného ikona souborustanovení přechodné úpravy provozu.

2. etapa
28. 6. 2017 – 5. 7. 2017: úplná uzavírka silnice č. II/245, uzavření ulice Masarykova v úseku mezi ulicemi J. Zeyera a Palackého (napojení dešťové kanalizace). Objížďka bude realizována podle schváleného ikona souborustanovení přechodné úpravy provozu.

3. etapa
18. 7. 2017 – 31. 7. 2018: omezení průjezdu vozidel do 3,7 m, výškové omezení podjezdu v ulici U Podjezdu v místě křížení železniční trati a silnice kvůli opravě mostu, v průběhu výškového omezení proběhne i úplná uzavírka mostu v délce trvání 4 x 1 týden (demolice mostovky a montáž nové mostovky). Přesný termín úplné uzavírky bude upřesněn podle postupu výstavby. Objížďka bude realizována podle schváleného ikona souborustanovení přechodné úpravy provozu.

4. etapa
16. 8. 2018 – 11. 9. 2018: úplná uzavírka silnice č. III/2455, uzavření železničního přejezdu na trati 074 mezi Čelákovicemi a Zálužím (výstavba nového železničního přejezdu). Objížďka bude realizována podle schváleného ikona souborustanovení přechodné úpravy provozu.

Elektrizace železnic Praha a.s. a město Čelákovice se omlouvají za vzniklé komplikace!

Vytvořeno 6.6.2017 14:27:22 | přečteno 1405x | katerina.kandlova
load