Probíhající realizace akcí města Čelákovic

Městský stadion v Čelákovicích

zákres do ortofoto

Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje ucelená koncepce využití Městského stadionu, byla společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové zpracována studie jeho využitelnosti. Tato studie byla představena veřejnosti na jednání Zastupitelstva města dne 30. 3. 2016.

29.4.2016 10:40:53 | přečteno 2096x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Obnova technické infrastruktury v lokalitě Čelákovice Jiřina

Obnova technické infrastruktury Jiřina

Realizace obnovy technické infrastruktury Čelákovice Jiřina byla zahájena v říjnu 2019. Je rozdělena do sedmi na sebe navazujících etap a zahrnuje lokalitu od Labe přes přečerpávací stanici odpadních vod Jiřina, ulici Přístavní, Alej Jiřího Wolkera, Táboritskou, Pražskou, Dělnickou, Polskou, Lidickou, Miroslava Maška, Zahradní, Chodskou a Zdenka Austa až po ulici Žižkova.

2.4.2020 7:24:06 | přečteno 932x | Lebedova | Celý článek
 

Automatická tlaková stanice Záluží

Projekt vodovodního přivaděče podmiňuje napojení místní části Záluží na vodovodní síť města stavbou nového vodojemu, protože pak by došlo ke zvýšení úrovně tlakové čáry ve spotřebišti Záluží.

24.2.2020 8:16:09 | přečteno 350x | Lebedova | Celý článek
 

Rozdělení vodovodu do uzavíratelných oblastí

Schéma rozdělení sítě před obnovou

V návaznosti na zkušenosti při provozování vodovodu v Čelákovicích doporučil provozovatel, 1. SčV, a. s. , výměnu sekčních šoupat uzavíracích uzlů na páteřní vodovodní síti. Z důvodu velikosti zásahu do vodovodní sítě byla akce rozdělena do několika etap tak, aby docházelo k postupnému zmenšování oblastí, které je při poruše možno uzavřít bez následků pro zbytek města.

5.6.2018 16:05:19 - aktualizováno 9.5.2019 8:59:09 | přečteno 1316x | katerina.kandlova | Celý článek
 
load