ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Probíhající realizace akcí města Čelákovic

Lávka na železničním mostě

Probíhá soutěž dodavatele stavebních prací. Vysoutěženo by mělo být do konce června, následovat bude dílenská výroba a v listopadu tohoto roku by se měla lávka navěšovat na nový železniční most (v závislosti na postup prací na mostě). Dokončení stavby a to včetně výstavby přístupových ramp a propojení s cyklostezkou u Labe je plánováno na jaro 2022.

Září 2021:  na ocelových komponentech aktuálně probíhá realizace protikorozní ochrany a po demontáži starého mostu se začnou komponenty sestavovat a instalovat na nový most. Dokončení stavby bude v prvním pololetí 2022. Stavba je podpořena dotací ze Státního fondu dopravní infrastuktury.

8.4.2021 8:30:44 | přečteno 317x | Lebedova | Celý článek
 

Městský stadion v Čelákovicích

zákres do ortofoto

Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje ucelená koncepce využití Městského stadionu, byla společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové zpracována studie jeho využitelnosti. Tato studie byla představena veřejnosti na jednání Zastupitelstva města dne 30. 3. 2016.

29.4.2016 10:40:53 | přečteno 1589x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Obnova technické infrastruktury v lokalitě Čelákovice Jiřina

Obnova technické infrastruktury Jiřina

Realizace obnovy technické infrastruktury Čelákovice Jiřina byla zahájena v říjnu 2019. Je rozdělena do sedmi na sebe navazujících etap a zahrnuje lokalitu od Labe přes přečerpávací stanici odpadních vod Jiřina, ulici Přístavní, Alej Jiřího Wolkera, Táboritskou, Pražskou, Dělnickou, Polskou, Lidickou, Miroslava Maška, Zahradní, Chodskou a Zdenka Austa až po ulici Žižkova.

2.4.2020 7:24:06 | přečteno 494x | Lebedova | Celý článek
 

Automatická tlaková stanice Záluží

Projekt vodovodního přivaděče podmiňuje napojení místní části Záluží na vodovodní síť města stavbou nového vodojemu, protože pak by došlo ke zvýšení úrovně tlakové čáry ve spotřebišti Záluží.

24.2.2020 8:16:09 | přečteno 256x | Lebedova | Celý článek
 

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova, propojení vodovodních řadů v ulicích Sukova a Jiřinská

obnova vodovodu

V březnu letošního roku (2020) budou zahájeny práce na obnově vodovodu, která začíná v křižovatce Sukova / Matěje Červenky a je ukončená v křižovatce Sukova / Jiřinská. Dále bude provedena obnova vodovodu v ulici Dukelská mezi ulicemi Sukova a Miroslava Zachara. Součástí obnovy vodovodu je i přepojení na vodovod v ulici Dukelská směrem k ulici Husova a obnova vodovodních přípojek na veřejném prostranství.

19.2.2020 8:22:09 | přečteno 286x | Lebedova | Celý článek
 

Hřiště u ZŠ J. A. Komenského projde kompletní revitalizací

hříště I

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na revitalizaci celého prostoru sportovního zázemí základní školy a Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského v centru města. Prostor, který po revitalizaci bude spravovat Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, bude obsahovat prostory pro atletiku, fotbal a víceúčelovou plochu pro volejbal a další míčové sporty. Nově se bude realizovat také venkovní WC, dále propojení ulic J. A. Komenského se Sady 17. listopadu a samozřejmě také nové veřejné osvětlení. Tato stavba je hrazena z prodeje bytů města v Milovicích a předpoklad zahájení stavby je na přelomu dubna a května 2021.

07/2021  -  Rada města schválila v rámci opakovaného zadání zadávací dokumentaci na vybudování nového sportovního hřiště v areálu Základní školy v ulici J. A. Komenského, přičemž zadavatel, kterým je město Čelákovice, stanovil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 29,458 mil. Kč bez DPH. Předání staveniště je předpokládáno v září 2021 a termín předání kompletního díla je stanoven nejpozději do 240 kalendářních dnů od zahájení realizace.

29.1.2020 15:25:42 | přečteno 268x | Lebedova | Celý článek
 

Rozdělení vodovodu do uzavíratelných oblastí

Schéma rozdělení sítě před obnovou

V návaznosti na zkušenosti při provozování vodovodu v Čelákovicích doporučil provozovatel, 1. SčV, a. s. , výměnu sekčních šoupat uzavíracích uzlů na páteřní vodovodní síti. Z důvodu velikosti zásahu do vodovodní sítě byla akce rozdělena do několika etap tak, aby docházelo k postupnému zmenšování oblastí, které je při poruše možno uzavřít bez následků pro zbytek města.

5.6.2018 16:05:19 - aktualizováno 9.5.2019 8:59:09 | přečteno 783x | katerina.kandlova | Celý článek
 
1
 
Město Čelákovice
load