ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Automatická tlaková stanice Záluží

Projekt vodovodního přivaděče podmiňuje napojení místní části Záluží na vodovodní síť města stavbou nového vodojemu, protože pak by došlo ke zvýšení úrovně tlakové čáry ve spotřebišti Záluží.

Protože stavba nového vodojemu dosud realizována nebyla, byly v rámci zpracování generelu vodovodu společností Project ISA s. r. o., Praha, opětovně prověřeny tlakové poměry v síti a možnosti napojení místní části Záluží a Záluží Cihelna na vodovodní síť města Čelákovice. Zpracovatel generelu vodovodu doporučil po dokončení stavby vodovodního přivaděče napojit na vodovodní síť města lokalitu Záluží Cihelna a před napojením lokality Záluží zrealizovat stavbu automatické tlakové stanice Čelákovice - Záluží a propojení vodovodního přivaděče s vodovodní sítí v ulici Bratří Čapků. 

V současné době probíhá projektová příprava stavby ATS a propojení vodovodu s tím, že její realizaci předpokládáme v roce 2021. V souvislosti s budoucím propojením vodovodů byla v závěru roku 2019 (11-12/2019) provedena obnova vodovodu v ulici Bratří Čapků za 7 mil. Kč.


24.2.2020 8:16:09 | přečteno 304x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load