ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Dostavba základní školy v Kostelní ulici

Západní pohled

Dostavba nového pavilonu základní školy je významnou investiční akcí města. Nově vybudovaný pavilon bude mít kapacitu 360 žáků.

Odhadované náklady na realizaci jsou 110 milionů korun, z toho dotace činí 70% uznatelných nákladů. Celkově se maximální kapacita školy zvýší z 650 na 850 žáků a děti se již nebudou muset učit v náhradních prostorech.

Dostavba ZŠ Kostelní

Byla dokončena hrubá stavba, v současné době probíhá pokládka střešní krytiny, osazují se výplně stavebních otvorů (okna), pracuje se též na vnitřní elektroinstalaci a rozvodu topení.

Jsou vybráni dodavatelé na vnitřní vybavení budovy. Interiérové vybavení se týká jak dodávek nábytku, tak dodávek výpočetní techniky a dalšího vybavení.

5.2.2020 8:22:33 | přečteno 156x | Lebedova | Celý článek
 

Staveniště pro dostavbu ZŠ v Kostelní ulici předáno

v úterý 7. 5. 2019 bylo zhotoviteli stavby, společnosti PSG Construction, a. s., Otrokovice, předáno staveniště pro realizaci díla "Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích". Do konce týdne bude připravováno zařízení staveniště a předpokládáme, že zemní práce budou zahájeny v pondělí 13. 5. 2019.

9.5.2019 8:22:46 | přečteno 201x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Smlouva o dílo na realizaci dostavby ZŠ v Kostelní ulici podepsána

V pondělí 6. 5. 2019 byla s vybraným uchazečem, společností PSG Construction, a. s., Otrokovice, podepsána smlouva o dílo na realizaci dostavby základní školy v Kostelní ulici. 

9.5.2019 8:17:46 | přečteno 218x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na dostavbu ZŠ v Kostelní ulici vydáno

1498

29. 4. 2019 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se souhlasem Ministerstva financí rozhodnutí o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu "Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích", i. č. EDS 133D331000005. Celková výše účasti státního rozpočtu je 73 330 570 Kč, přičemž celková předpokládaná cena za realizaci stavby a její vybavení činí 106 535 256 Kč.

9.5.2019 7:46:49 | přečteno 146x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Probíhá příprava zadání pro projektanta interiérového vybavení

V součinnosti s vedením a pedagogickým sborem Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, je připravováno zadání pro projektanta interiérového vybavení dostavby.

21.3.2019 13:01:12 | přečteno 154x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Výběr zhotovitele stavby je před dokončením

8. 3. 2019 byla Ministerstvu školství, tělovýchovy a mládeže v souladu s podmínkami poskytovatele dotace předána ke kontrole kompletní dokumentace požadovaná před uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

21.3.2019 12:55:43 | přečteno 185x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Výběr zhotovitele stavebních prací zahájen

15. 10. 2018 byl zahájen výběr zhotovitele stavebních prací. Zadávací řízení bylo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, realizováno prostřednictvím elektronického nástroje CENT. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 1. 2019. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodla Rada města dne 5. 2. 2019.

21.3.2019 13:25:24 | přečteno 195x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla vydána registrace akce pro poskytnutí dotace

1. 8. 2018 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se souhlasem Ministerstva financí vydána registrace akce "Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích". Registrací jsou pro spolufinancování akce ze státního rozpočtu přislíbeny prostředky v celkové výši 74 930 516 Kč.

21.3.2019 12:47:35 | přečteno 163x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Bourací práce objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny

Na začátku července budou zahájeny bourací práce objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny v areálu Základní školy "Kamenka" v Kostelní ulici. Jako první bude odstraněn objekt CHANOS, následovat budou ostatní zmíněné objekty.

3.7.2017 16:14:29 | přečteno 430x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Zajištění náhradních prostor pro výuku žáků „Kamenky“

Bouracími pracemi objektu CHANOS, bytu školníka, družiny a kotelny začnou v letním období přípravy na dostavbu Základní školy v Kostelní ulici, čímž se zvýší její dosavadní kapacita ze současných 650 na 850 žáků. Na dostavbu nového školského objektu získá město Čelákovice dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit náhradní prostory pro výuku žáků „Kamenky“ v období od 1. září 2017 do 30. června 2020.

3.7.2017 13:18:11 | přečteno 327x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Čelákovice získají dotaci na dostavbu Základní školy v Kostelní ulici - \"Kamenky\"

Vláda České republiky svým usnesením č. 1 030 ze dne 23. listopadu 2016 schválila návrh dokumentace týkající se dotačního programu na podporu rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a schválila jeho závazné ukazatele. Realizace programu probíhá od 1. prosince 2016 do 30. června 2023.

3.1.2017 8:09:09 | přečteno 499x | katerina.kandlova | Celý článek
 
3.1.2017 8:17:16 - aktualizováno 9.5.2019 8:58:56 | přečteno 499x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load