ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Obnova technické infrastruktury v lokalitě Čelákovice Jiřina

Obnova technické infrastruktury Jiřina

Realizace obnovy technické infrastruktury Čelákovice Jiřina byla zahájena v říjnu 2019. Je rozdělena do sedmi na sebe navazujících etap a zahrnuje lokalitu od Labe přes přečerpávací stanici odpadních vod Jiřina, ulici Přístavní, Alej Jiřího Wolkera, Táboritskou, Pražskou, Dělnickou, Polskou, Lidickou, Miroslava Maška, Zahradní, Chodskou a Zdenka Austa až po ulici Žižkova.

1. etapa: Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě

Zahájení realizace: říjen 2019

Předpokládaný termín 

dokončení: červenec 2020

Dotčená lokalita: od Labe k podjezdu Přístavní ulice a dále ke křižovatce ulic Přístavní a Tábotitská

Zhotovitel: Sdružení Jiřina (Zepris s. r. o., Praha, 1. SčV, a. s., Praha)

Cena díla: 33 mil. Kč

V rámci stavby bude vybudována v celém řešeném úseku nová dešťová kanalizace, dále bude provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu PSOV Jiřina vč. osazení nové technologie, přeložka jednotné kanalizace, výtlaku vodovodu a plynovodu a obnova části vodovodu a jednotné kanalizace.


2. etapa: Obnova VHI - Alej Jiřího Wolkera, Táboritská, Dělnická (část)

Zahájení realizace: duben - květen 2020

Předpokládaný termín 

dokončení: listopad - prosinec 2020

Dotčená lokalita: Alej Jiřího Wolkera od křižovatky s ulicí Přístavní po křižovatku s ulicí Chodská, Chodská (část - cca 35 m), Táboritská, Dělnická v úseku mezi ulicemi Alej Jiřího Wolkera a Táboritská

Zhotovitel: probíhá výběr zhotovitele

Cena díla: 25 mil. Kč

V rámci stavby bude v ulici Alej Jiřího Wolkera a části ulice Chodská vybudována nová dešťová kanalizace a zároveň dojde k obnovení stávajícího vodovodu, jednotné kanalizace a výtlačného kanalizačního řadu. V ulici Táboritská a Dělnická bude obnovena jednotná kanalizace.


3. etapa: Obnova VHI - Pražská, Dělnická (část)

Předpokládaný termín 

zahájení realizace: jaro 2021

Předpokládaný termín

dokončení: léto 2021

Dotčená lokalita: ulice Pražská a Dělnická v úseku mezi ulicemi Táboritská a Pražská

Projekční kanceláři Project ISA s. r. o., Praha, zadalo město Čelákovice zpracování dokumentace pro provádění stavby. V rámci stavby budou obnoveny stávající vodohospodářské sítě.Aktuálně září 2021: probíhají práce na třetí etapě v ulici Pražská a Dělnická s termínem dokončení do konce roku. Stále probíhají jednání o realizaci opravy vodovodu a kanalizace v ulici U Mostu. V ulici U Labe a Ruská budou v říjnu dokončeny definitivní povrchy po stavbě kanalizace a vodovodu.

KOMUNIKACE A CHODNÍKY: vítězná firma připravuje realizaci zakázky, zahájení v říjnu v ulici Táboritská, Alej J. Wolkera a Dělnická a asi až na jaře pokračování Pražskou, zbytkem Dělnické, Přístavní u Ruské. Na jaře je v plánu realizace Přístavní od trati na západní části a ulici U Mostu.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: zahájena stavba přeložky kabelu v ulici Alej J. Wolkera, zároveň s tím se rovnou zahájila i rekonstrukce veřejného osvětlení.

2.4.2020 7:24:06 | přečteno 784x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load