ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Rozdělení vodovodu do uzavíratelných oblastí

Schéma rozdělení sítě před obnovou

V návaznosti na zkušenosti při provozování vodovodu v Čelákovicích doporučil provozovatel, 1. SčV, a. s. , výměnu sekčních šoupat uzavíracích uzlů na páteřní vodovodní síti. Z důvodu velikosti zásahu do vodovodní sítě byla akce rozdělena do několika etap tak, aby docházelo k postupnému zmenšování oblastí, které je při poruše možno uzavřít bez následků pro zbytek města.

Vodovod města Čelákovic čítá bezmála 70 km trubního vedení, které je pomocí sekčních šoupat uzavíracích uzlů rozčleněno do samostatně uzavíratelných oblastí.

Šoupě nebo také šoupátko je druh ventilu používaný u potrubí s většími průměry, jehož účelem je umožnění nebo znemožnění průchodu kapaliny, zřídka pak regulaci průtoku. Šoupata jsou nejčastěji umisťována na křížení jednotlivých ulic tak, aby např. při poruše na vodovodní přípojce bylo možné realizovat opravu při odstávce vody pouze pro daný uliční úsek. Pro snížení nákladů a prostorových nároků na realizaci jsou šoupata sdružována do tzv. uzavíracích uzlů. Typicky např. na křížení dvou ulic je realizován uzavírací uzel se čtyřmi šoupaty, z nichž každé uzavírá navazující část ulice. Sekční šoupě pak v kombinaci s dalšími okrajovými šoupaty určené oblasti, jinak řečeno sekce, umožňuje její uzavření. 

Před realizací obnovy bylo možné město rozdělit do ikona souboru6 samostatných sekcí. Nejproblematičtější lokalitou se při tom ukázala být lokalita "za železniční tratí", jelikož při provádění jakékoli opravy v této oblasti bylo nutné provést odstávku pitné vody i v Sedlčánkách, Císařské Kuchyni a Mochově. 

Přerušení dodávek pitné vody v lokalitě Za drahou

odstávka vody

Ve středu 15. 5. 2019 v době od 8.00 do 18.00 hod bude ikona souborupřerušena dodávka pitné vody v lokalitě Za drahou, a to v ulicích nebo částech ulic: Alej Jiřího Wolkera, B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Lipová, Majakovského, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, V. Kálika a Zárubova.

9.5.2019 8:57:56 | přečteno 290x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Dopravní omezení v lokalitě Za drahou

2 etapa 15 5 2019

V době od 8. do 24. 5. 2019 bude omezen provoz v lokalitě Za drahou, a to v křižovatkách ulic Lipová - J. Nerudy, J. Nerudy - Jungmannova, Majakovského - J. Zacha, Majakovského - Družstevní, Majakovského - Dobrovského a Majakovského - Zárubova. Provoz v lokalitě bude řízen příslušnými dopravními značkami.

9.5.2019 9:03:40 | přečteno 200x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Dopravní omezení z důvodu realizace obnovy šoupat uzavíracích uzlů

1 etapa 2

V době od 18. 4. do 3. 5. 2019 je omezen provoz v ulicích Husova, Matěje Červenky a Dukelská, a to v křižovatkách ulic Husova - Matěje Červenky, Husova - Dukelská a Dukelská - Fügnerova. Provoz v lokalitě je řízen ikona souborudopravními značkami.

18.4.2019 14:14:19 | přečteno 148x | katerina.kandlova | Celý článek
 

V roce 2018 byly dokončeny etapy 4-7 výměny sekčních šoupat uzavíracích uzlů

schéma důsledku obnovy šoupat   etapa 4 7

V roce 2017 bylo realizováno rozdělení velkých územních celků oblastí Za Dráhou, Jiřina, Sedlčánky a Mochov. V roce 2018 byly provedeny obnovy zajišťující možnost rozdělení vodovodu v oblasti sevřené ulicemi Stankovského, Sedláčkova, Masarykova a Toušeňská.

21.3.2019 14:09:34 | přečteno 174x | katerina.kandlova | Celý článek
 

V roce 2017 byly dokončeny první tři etapy obnovy šoupat uzavíracích uzlů

Schéma důsledků obnovy

Realizací obnovy šoupat bylo docíleno rozdělení velkých oblastí Za Dráhou, Jiřina, Sedlčánky a Císařská Kuchyně a Mochov. 

21.3.2019 13:55:13 | přečteno 157x | katerina.kandlova | Celý článek
 
5.6.2018 16:05:19 - aktualizováno 9.5.2019 8:59:09 | přečteno 157x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load