ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Splašková kanalizace v městské části Záluží

Kanalizace

Realizace stavby splaškové kanalizace v místní části Záluží byla zahájena v březnu 2020. Stavbu provádí Energie - stavební a báňská a.s., Kladno a dokončena bude v červnu 2021.

V rámci stavby splaškové kanalizace v místní části Záluží je navrženo 2 750 m kanalizačních stok a více než 140 kanalizačních přípojek.

Během celé stavby probíhá povinný archeologický dohled a zejména v lokalitách ulic Vořechovka a V Zahrádkách a na poli mezi bytovou zástavbou a železniční tratí Čelákovice - Praha záchranný archeologický výzkum pod vedením Městského muzea v Čelákovicích.

Na stavbu splaškové kanalizace v Záluží město Čelákovice získalo dotaci EU z Fondu soudržnosti, Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaná cena stavby splaškové kanalizace 43 mil. Kč.

Předpokládaná cena stavby přípojek 12 mil. Kč.

Dotace EU 17,8 mil. Kč.


24.2.2020 8:15:22 | přečteno 699x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load