ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Výběr zhotovitele stavebních prací zahájen

15. 10. 2018 byl zahájen výběr zhotovitele stavebních prací. Zadávací řízení bylo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, realizováno prostřednictvím elektronického nástroje CENT. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 1. 2019. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodla Rada města dne 5. 2. 2019.

Podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem bude, v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, možný až po komplexní kontrole průběhu zadávacího řízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí.

21.3.2019 13:25:24 | přečteno 168x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load