V roce 2017 byly dokončeny první tři etapy obnovy šoupat uzavíracích uzlů

Schéma důsledků obnovy

Realizací obnovy šoupat bylo docíleno rozdělení velkých oblastí Za Dráhou, Jiřina, Sedlčánky a Císařská Kuchyně a Mochov. 

Realizací ikona souboruetapy I zahrnující uzavírací uzly v Rooseveltově a aleji Jiřího Wolkera došlo k rozdělení oblasti východně od železniční trati na 2 sekce, a to "Jiřina + Sedlčánky a Císařská Kuchyně" a "Za Dráhou + Mochov". Realizací ikona souboruetapy II byla dále rozčleněna Jiřina na úseky "nad Žižkovou + Sedlčánky a Císařská Kuchyně" a "pod Žižkovou". ikona souboruEtapa č. III pak oddělila Mochov od lokality "Za Dráhou". 

V roce 2018 jsou pak plánovány další etapy, které postupně dále rozčlení zástavbu západně od železniční trati.


Vytvořeno 21.3.2019 13:55:13 | přečteno 164x | katerina.kandlova
load