ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Rekonstrukci haly Vikomt bude možné spolufinancovat z Operačního programu životního prostředí

V dubnu roku 2016 byla Operačnímu programu životního prostředí v rámci výzvy č. 19 podána žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“.

K 15. dubnu 2016 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“ v rámci 19. Výzvy Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 („OPŽP“), Prioritní osa 5: Energetické úspory - Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

V září 2016 bylo na jednání výběrové komise OPŽP byla podaná žádost doporučena k financování.

Rekonstrukce sportovní haly Vikomt bude spočívat v zateplení obvodového pláště, zateplení střešní konstrukce, výměny okenních a vnějších dveřních výplní v objektu, osazení nového vzduchotechnického systému s jednotkou se zpětným získáváním tepla a předehřevem, novém osvětlení v hale, novém hromosvodu a úpravy vnějšího vzhledu objektu včetně provedení okapového chodníku kolem části objektu. Předpokládaná hodnota navržené stavby je stanovena na 7,5 mil. Kč. Předpokládaná finanční podpora, která by měla být poskytnuta městu, je ve výši 45% způsobilých výdajů (tj. 3,1 mil. Kč).

CZ RO B C   upravené pro webMZP logo RGB v2

8.6.2017 7:14:32 | přečteno 179x | jindriskova.martina
 
Město Čelákovice
load