ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace o projektu

situace Tovární

Město Čelákovice plánuje zrekonstruovat část ulice Tovární, pravidelně po ni přijíždí nákladní doprava do prům.areálu a je ve velmi špatném technickém stavu. V tomto projektu se jedná o rekonstrukci stávajícího krytu vozovky včetně návrhu odvodnění zrekonstruovaných ploch. Vzhledem k provozu těžkých nákladních vozidel je navržena jako obousměrná dvoupruhová průjezdná. Dále je zde špatný technický stav kanalizačního řadu, který je třeba též v koordinaci s rekonstrukcí vozovky provést.

Při projednání této stavby se narazilo na problém. V této oblasti se nachází vlečka složitého tvaru. Žádali jsme majitele vlečky o vyjádření, zda by bylo možné tuto vlečku odstranit. Majitel vlečky souhlasí s odstraněním pouze části vlečky v místě výtažné koleje. Tato situace je z hlediska zrekonstruování ulice velmi nepříznivá. Dle vyjádření Drážního úřadu (DÚ), ve kterém stojí, že křížení vlečky s komunikací Tovární, která je v pasportu místních komunikací vedena jako místní komunikace, se posuzuje jako křížení dráhy s komunikací. Řešením je uvést projektovou dokumentaci do souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb. s odkazem na přílohu č. 5 ČSN 73 6380, což by znamenalo na křížení komplikovaného přejezdu vybudovat zabezpečovací zařízení, které je jak z finančních, tak prostorových a technických parametrů vybudovat nemožné. 

V současnosti máme dokumentaci pro územní řízení a probíhají nejrůznější jednání mezi projektantem, námi, Policií - Dopravní inspektorátem a Drážním úřadem. Závěrem je, že zde bude osazeno svislé dopravní značení, které vyřeší celou situaci. Poté se bude moci pokračovat a zažádat o územní rozhodnutí.
24.7.2013 8:41:11 | přečteno 866x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load