ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Pozastavení prací z důvodu havarijního stavu kanalizace

Na schůzce dne 28. 5. 2012 byli občané z ulice Václava Kálika a Rooseveltovy informováni o tom, že pro realizaci „Rekonstrukce Kálikovy ulice“ byl vybrán zhotovitel, firma Rybář stavební, s.r.o., Mělník a že stavba bude zahájena v nejbližším možném termínu.

Před zahájením stavby byla provedena kamerová zkouška kanalizačního řadu při ulici Zárubově. Kamerová zkouška bohužel odhalila havarijní stav řadu v délce přibližně 75m. Město Čelákovice v součinnosti se správcem kanalizace, společností VaK MB, rozhodlo o úplné výměně poškozeného potrubí za nové. Z tohoto důvodu byly veškeré práce na realizaci komunikace pozastaveny do doby výběru zhotovitele „výměny části kanalizačního řadu“. Obě akce by měly být realizovány pokud možno v souběhu.

Nabídky na akci „Výměna části kanalizačního řadu“ již byly podány a vyhodnocení je připraveno pro radu města k potvrzení výběru pro město nejvhodnější nabídky.

Zahájení realizace obou staveb předpokládáme v první polovině srpna 2012.

O přesném datu zahájení realizace a tedy i úplné uzávěry ulice Václava Kálika budou vlastníci nemovitostí v předstihu informováni stavbyvedoucím nebo jeho zástupcem.

Děkujeme za pochopení, za vzniklé komplikace a za dočasná omezení se Vám předem omlouváme. Město Čelákovice jako investor akce i společnost Rybář stavební, s.r.o. jako zhotovitel stavby udělá vše pro to, aby se Vás tato opatření dotkla co nejméně a komplikace spojené s výstavbou ulice Václava Kálika trvaly co nejkratší možnou dobu.

Další informace v případě potřeby podá:

  • za stavbu: Rybář stavební, s.r.o., stavbyvedoucí – Petr Jiránek – tel.: 602 390 553
  • za technický dozor investora – Milan Tichý – 603 829 807
  • za odbor rozvoje města - Ing. Kateřina Kandlová – 326 929 152
9.7.2013 9:48:45 | přečteno 724x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load