ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Archeologický výzkum na náměstí 5. května v Čelákovicích

Od srpna loňského roku provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum, který doprovází revitalizaci náměstí 5. května v Čelákovicích. Od počátku byl zájem soustředěn na dva stavební objekty, které se až do pokročilého 19. století nacházely na náměstí, a to zaniklý pivovar a zaniklý most přes potok, který náměstím původně protékal.

Pivovar stál přibližně uprostřed náměstí. Jednalo se o obdélnou budovu, jejíž přízemí bylo rozděleno na 5 místností. Archeologický výzkum odkryl východní místnost s částečně dochovanou podlahou z kamenných desek a několika cihlovými podezdívkami. Prostředkem místnosti probíhal kanálek, který pokračoval do sousední místnosti. Další sondy odkryly jihovýchodní nároží budovy, části její jižní a severní zdi. Na základě provedených sond lze potvrdit, že dochovaný plán budovy odpovídá zjištěnému rozdělení, chybně je však na něm zachycena poloha studny Barbora. Zdiva pivovaru jsou značně narušena mladšími výkopy pro nejrůznější funkční i nefunkční inženýrské sítě.

Také poloha zaniklého mostu byla známa, informace chyběly o celkové podobě a stavu dochování mostní konstrukce. Výzkum odhalil ve výkopu pro strojovnu jedné z nových kašen celou severní stranu mostu. Boční strana mostu je vyzděna z pískovcových kvádrů, potok překonával jediný mostní oblouk. Zpevněny byly, pravděpodobně jenom v nejbližším okolí, také břehy potoka. Velmi dobře se dochovala mostovka a obě boční zábradlí. Ta se na obou stranách rozevírala, aby umožňovala snazší nájezd na most. Na obou nájezdech bylo zábradlí chráněno před poškozením pískovcovými patníky. Provoz na mostě narušoval klenební zásyp, a proto byla mostovka opakovaně zpevňována dlažbami nebo násypem štěrku. Během 18. a 19. století byla dlažba obnovena nejméně čtyřikrát. V předposlední úrovni byl nalezen krejcar císaře Františka I. (1792-1835) z roku 1800. Při úpravách náměstí ve 2. polovině 19. století byl potok napřímen, původní koryto bylo včetně mostu zavezeno. Zábradlí bylo ubouráno do výše přibližně 60 cm nad původní mostovku. Celé náměstí bylo vydlážděno novou kamennou dlažbou, která překryla i pozůstatky mostu.

Na jižní polovině náměstí, která byla zatím rekonstruována i zkoumána, byly stopy starších lidských aktivit nevelké. Obvykle se jednalo o fragmenty starších dlažeb. Většinou se bezprostředně pod současným povrchem nacházelo skalní podloží. Záchranný archeologický výzkum bude doprovázet také další část probíhající revitalizace.

PhDr. Jan Frolík, CSc

archeologie

Krejcar císaře Františka I. z roku 1800

Krejcar císaře Františka I. z roku 1800

 
Krejcar císaře Františka I. z roku 1800

Krejcar císaře Františka I. z roku 1800

 
06092011086

06092011086

 
Mostovka zaniklého mostu

Mostovka zaniklého mostu

 
Nejstarší dlažba náměstí

Nejstarší dlažba náměstí

 
Nejstarší dlažba náměstí

Nejstarší dlažba náměstí

 
umístění pivovaru Ferles

umístění pivovaru Ferles

 
pivovar ferles

pivovar ferles

 
1841

1841

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Pivovar Ferles

Pivovar Ferles

 
Odhalený rub mostního oblouku

Odhalený rub mostního oblouku

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
Zaniklý most

Zaniklý most

 
 
10.7.2013 8:21:13 | přečteno 1290x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load