ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Slavnostní otevření náměstí 5. května v Čelákovicích

Ústřední veřejné prostranství města získává po roce stavebních prací reprezentativní charakter hlavního náměstí. Celý rekonstruovaný prostor navazuje na dříve realizované úpravy městského parteru: ulice Sedláčkovu, Stankovského, Rybářskou, Na Stráni, území Za Kovárnou a dostavbu proluky v jižní části náměstí s propojením do ul. Komenského. To vše obsahoval projekt regenerace městského centra připravený zhruba před deseti lety a postupně uváděný do života.

Na Náměstí 5. Května dochází k propojení významných městských linií, cest pěší i cyklistů, vytvoření místa setkávání i křížení směrů s cílem zjednodušit pohyb a poukázat na hlavní fenomény města na Labi – vodu a zeleň. Poměrně rozsáhlý prostor bychom ve stručnosti mohli rozdělit na tři části: rekonstruovanou frontu podél jižní hrany s vytvořením dopravního napojení do Komenského, převážně zklidněnou zónu bohatě doplněnou zelení a rozšířenou o malé prostranství před novou lékárnou, nově vybudovanou severní frontu s rozšířeným chodníkem a propojením do prostoru před CMC, kde jsou stávající vzrostlé stromy a zelené plochy doplněny dvaceti nově vysázenými platany v pravidelném sponu, které v budoucnu vytvoří velkou zastíněnou plochu.

A nakonec centrální část. Zpevněná plocha s povrchem z žulové mozaiky protnutá úhlopříčnými pásky velkoformátové pískovcové dlažby, která svými rozměry i strukturou vychází z původní dlažby před pomníkem padlých. I ta je lemovaná zelenou alejí v prodloužení ulice Sedláčkova, průvodní myšlenkou centrálního prostoru je ale „vodní cesta“ tvořená třemi prvky – kašnou, potokem a výtryskem řazenými na ose náměstí. Kamenná kašna umístěná v nejvyšším bodě náměstí vodu pomyslně přelévá do vodního kanálu v asociaci potoka, výtrysk z dlažby v nejnižším místě náměstí pak vodní cestu uzavírá. Tento prostor je záměrně střídmý a klidný, je připraven jako prostranství určené k zabydlení a doplnění podle potřeb a v návaznosti na kulturní, společenský a obchodní program města. Je jednoduchý, otevřený, umožňuje díky své velkorysosti různorodé využití a rozvinutí koncepce dle nových inspirativních námětů, Jsme si jisti, že bude v nejbližší době doplněn výtvarnými prvky či alternativním mobiliářem podporujícími rekreační funkci prostoru. 

Věříme, že náměstí bude dostatečně plnit své poslání, umožňovat shromažďování občanů při různorodých slavnostních příležitostech i neformálních setkáních, poskytne příjemné zastavení na cestě podél Labe místním občanům i náhodným kolemjdoucím. Doufáme, že voda, se kterou jsme se rozhodli pracovat, se stane i symbolem cesty, pohybu a inspirací pro další proměny a rozvoj města Čelákovic.

Ing. arch. Jana Přibylová, Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Magdalena Vojtková

ikona souboru ikona souboruPublikace "Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích"

slavnostní otevření

Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Beseda k otevření náměstí

Beseda k otevření náměstí

 
Dekameron

Dekameron

 
Dekameron

Dekameron

 
Dekameron

Dekameron

 
Dekameron

Dekameron

 
Představení divadelního souboru Toušeň

Představení divadelního souboru Toušeň

 
Představení divadelního souboru Toušeň

Představení divadelního souboru Toušeň

 
Program pro děti

Program pro děti

 
Program pro děti

Program pro děti

 
Program pro děti

Program pro děti

 
Program pro děti

Program pro děti

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Slavnostní přestřižení stuhy

Slavnostní přestřižení stuhy

 
Trhy

Trhy

 
Trhy

Trhy

 
Trhy

Trhy

 
Trhy

Trhy

 
Trhy

Trhy

 
Mimořádné zpřístupnění radniční věže

Mimořádné zpřístupnění radniční věže

 
Mimořádné zpřístupnění radniční věže

Mimořádné zpřístupnění radniční věže

 
Mimořádné zpřístupnění radniční věže

Mimořádné zpřístupnění radniční věže

 
Mimořádné zpřístupnění radniční věže

Mimořádné zpřístupnění radniční věže

 
Mimořádné zpřístupnění radniční věže

Mimořádné zpřístupnění radniční věže

 
Mimořádné zpřístupnění radniční věže

Mimořádné zpřístupnění radniční věže

 
 
10.7.2013 9:08:39 | přečteno 1302x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load