ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Průběh výstavby sportovního areálu v Záluží

180419 DSC02205   oplocení stavby

V prosinci roku 2017 bylo předáno staveniště pro stavbu víceúčelového sportovního areálu v Záluží. Stavba by měla být dle harmonogramu prací dokončena do konce letošního července.

Po předání staveniště zhotoviteli stavby, společnosti GREEN PROJECT, s. r. o., Průhonice, byly zahájeny přípravné práce pro realizaci, jako je zajištění vytýčení inženýrských sítí, dopravně inženýrská opatření atp.

Na jaře pak byla zahájena skrývka ornice ke které byl dle požadavků dotčeného orgánu, Archeologického ústavu akademie věd ČR, přizván archeologický dohled. Archeologický dohled pro tuto akci vykonává pracoviště archeologie Městského muzea v Čelákovicích a v případě archeologického nálezu bude vykonávat též záchranný archeologický výzkum.

Po skončení prací archeologů budou dokončeny zemní práce a zahájena výstavba spodních staveb parkoviště, oplocení a sportovišť.

Na závěr stavby budou provedeny finální povrchy a osazeny herní a sportovní prvky víceúčelového a dětské hřiště a venkovní posilovny.

Společně se zhotovitelem stavby uděláme vše pro to, aby se Vás přijatá opatření dopravního režimu z důvodu zásobování stavby dotkla co nejméně a předem děkujeme za pochopení.

5.6.2018 13:24:49 | přečteno 407x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load