ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

ulice Sokolovská náhradním projektem k financování

P1060096

Projekt "Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích byl v květnu zařazen mezi náhradní projekty vhodné pro poskytnutí dotace z finančních prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Ulice Sokolovská je dlouhodobě ve špatném stavu. Proto byla již v roce 2008 vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“. Vzhledem k finančním nákladům na rekonstrukci celého uličního prostoru, které jsou odhadovány na 25,5 milionu korun, nebylo dosud možné stavbu realizovat plně z vlastních zdrojů bez částečné finanční podpory. Čekali jsme proto na vypsání vhodného dotačního titulu, který by rekonstrukci spolufinancoval. Dne 17. září 2012 byla Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlášena výzva k předkládání projektů na výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací. Neprodleně jsme proto zahájili práce na přípravě žádosti o dotaci. Začátkem prosince jsme obdrželi poslední potřebný dokument, pravomocné stavební povolení, které je nutnou podmínkou pro podání žádosti o přidělení dotace. Dne 4. ledna 213 byla žádost o dotaci podána s požadavkem na dotaci ve výši 10 milionů Kč. Začátkem roku 2013 nám byla potvrzena akceptace žádosti a následně jsme v květnu obdrželi oznámení o zařazení projektu mezi náhradní projekty vhodné pro poskytnutí dotace z finančních prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Držme proto Čelákovicím a ulici Sokolovské pěsti, aby nám dotace byla přidělena a ulice Sokolovská mohla obléknout nový kabát.

ikona souboru ikona souboruZveřejněno ve Zpravodaji města Čelákovic 6/2013

16.5.2013

P1060093

P1060093

 
P1060094

P1060094

 
P1060090

P1060090

 
P1060092

P1060092

 
P1060098

P1060098

 
P1060091

P1060091

 
P1060097

P1060097

 
P1060095

P1060095

 
P1060096

P1060096

 
 
12.7.2013 8:19:21 | přečteno 781x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load