ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Výzva ke kontrole a provedení oprav domovních přípojek v ulici Sokolovské

Začátkem března roku 2014 bude zahájena rekonstrukce ulice Sokolovské. V rámci této rekonstrukce bude provedena kompletní výměna povrchu vozovky a přilehlých chodníků. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby vlastníci nemovitostí připojených na vodovodní řad a kanalizační stoku v ulici Sokolovské, jejichž přípojky i jen částečně zasahují do prostoru rekonstrukce, provedli kontrolu jejich fyzického stavu. Případné opravy nebo vybudování nových přípojek by pak vlastníci mohli realizovat souběžně s rekonstrukcí komunikace. Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován z prostředků ROP SČ, minimálně po dobu udržitelnosti projektu nebudou umožněny žádné zásahy do nově vybudovaného živičného povrchu komunikace!!!  


V prvním březnovém týdnu roku 2014 předpokládáme, v závislosti na klimatických podmínkách, zahájení zemních prací pro provedení rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích. Termín celkového dokončení rekonstrukce je smluvně stanoven na 01.06.2013. Do této doby by měli mít všichni vlastníci přilehlých nemovitostí, jejichž vodovodní a kanalizační přípojky leží i jen zčásti v prostoru rekonstruovaného uličního prostoru ulice Sokolovské, provést kontrolu stavu těchto přípojek tak, aby jejich případná oprava mohla být provedena před položením živičného povrchu vozovky. Vlastníky nemovitostí, které dosud nejsou připojeny na vodovodní řad či kanalizační stoku, žádáme o zvážení možnosti jejich zbudování.

Kontrolu přípojek může provést např. správce vodovodu a kanalizace, společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, pracoviště Čelákovice, Na Požárech. Kontrolu je třeba objednat telefonicky na telefonním čísle: 326 991 914. Pracovní doba VaK MB je každý pracovní den od 6:00 do 14:00.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že po vybudování nových povrchů nebudou umožněny zásahy do živičného povrchu komunikace minimálně po dobu udržitelnosti projektu, která je smluvně sjednána v délce pěti let od ukončení projektu, tedy minimálně do 01.06.2019 !!!

Podrobnější informace podá za odbor rozvoje města Ing. Kateřina Kandlová, t: 326 929 152, e: katerina.kandlova@celakovice.cz.

27.11.2013 15:45:22 | přečteno 1056x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load