ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

V Prokopě - propojení ulice Stankovského se silnicí II/245

zákres stavby

Jedná se o projekt pro realizaci "obchvatové komunikace V Prokopě - Stankovského  - II/245", který přímou cestou propojí ulici Stankovského se silnicí II/245 i pro nákladní dopravu, která do těchto míst doposud nemohla být vpuštěna.


V rámci tohoto projektu by měla být realizována propojovací komunikace mezi ulicí Stankovského a silnicí II/245 v západní části Čelákovic. Komunikace bude probíhat na rozhraní zástavby V Prokopě a areálu jednotlivých firem (bývalý areál TOS) a bude navazovat na již hotovou větev C Stankovského IV. Nová komunikace odvede dopravu rychleji z obytné části. Příjezdy ke stávajícím garážím budou kolmo napojeny na propojovací komunikaci. Stávající zástavba bytovými domy bude dopravně řešena jako obytná zóna. Její součástí budou 3 parkoviště a komunikace napojené převážně kolmo na propojovací komunikaci. Souběžně s propojovací komunikací bude vedena stezka pro chodce a cyklisty. 
Řešení této stavby je názorně zobrazeno v přiložených výkresech vytyčovací situace - ikona souboručást A (silnice II/245 - stará vrátnice TOS) a ikona souboručást B (stará vrátnice TOS - ulice Stakovského)
logo ROP SC

Ulice Strojařská - porucha veřejného osvětlení

Dovolujeme si Vás tímto informovat o vzniklé poruše na veřejném osvětlení v ulici V Prokopě. V úseku při ulici Toušeňské nesvítí 3 lampy veřejného osvětlení.


13.11.2015 9:12:00 | přečteno 531x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Fotodokumentace postupu výstavby

Postup výstavby propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě v obrazech.

29.9.2015 8:07:19 | přečteno 478x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Slavnostní ukončení projektu

stříhání pásky ořez

Ve středu 29. července 2015 byla slavnostně uvedena do provozu komunikace v západní části města na rozhraní bytové zástavby sídliště V Prokopě a bývalého průmyslového areálu TOS Čelákovice.

8.10.2015 14:16:55 | přečteno 559x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Oprava ulice před domy č. p. 1349-1352

V období od 8. 7. do 12. 7. 2015 bude probíhat oprava povrchu přístupové komunikace k domům č. p. 1349-1352 v ulici V Prokopě. Oprava bude provedena položením nového živičného povrchu.

3.7.2015 13:37:34 | přečteno 507x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Plánovaná uzavírka odbočky ze silnice II/245 do sídliště V Prokopě

Zákaz vjezdu   sídliště V Prokopě x Toušeňská

Od pondělí 18. 5. 2015 probíhají práce na rekonstrukci ulice V Prokopě v oblasti garáží při ulici Toušeňské. Průjezd touto lokalitou je možný, avšak upozorňujeme na ztížené podmínky pohybu.
Od pondělí 25. 5. 2015 předpokládáme úplnou uzavírku nájezdu do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské.

18.5.2015 13:44:48 | přečteno 685x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Postup prací na realizaci nové komunikace V Prokopě

příjezdové komunikace ke garážím

Výstavba příjezdových komunikací ke garážím při ulici Toušeňské bude zahájena 18. 5. 2015. Práce budou postupovat směrem od sídliště k ulici Toušeňské. Po dobu přibližně jednoho týdne bude pro každou sekci jednotlivě zcela zamezen pohyb mezi garážemi.

7.5.2015 8:05:17 | přečteno 747x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Výstavba nové propojovací komunikace - duben 2015

Odstranění původních parkovacích ploch

Na začátku března bylo zhotoviteli, společnosti M-SILNICE a.s., Pardubice, předáno staveniště akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ spolufinancované z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ). Doba realizace by neměla překročit 140 kalendářních dnů.

7.4.2015 14:53:12 | přečteno 658x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Realizace propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě zahájena

P1090463

Práce na realizaci akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ byly zahájeny předáním staveniště zhotoviteli. V příštích měsících proto bude postupně omezován provoz v přiléhající lokalitě.

16.3.2015 17:26:40 | přečteno 743x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Žádost o dotaci podána

V dubnu letošního roku byla v rámci výzvy č. 85 - Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura - Místní komunikace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) podána žádost o dotaci na projekt "Čelákovice, V Prokopě - Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245".

29.7.2014 10:50:33 | přečteno 589x | katerina.kandlova | Celý článek
 
29.7.2014 10:50:27 | přečteno 589x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load