ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Plánovaná uzavírka odbočky ze silnice II/245 do sídliště V Prokopě

Zákaz vjezdu   sídliště V Prokopě x Toušeňská

Od pondělí 18. 5. 2015 probíhají práce na rekonstrukci ulice V Prokopě v oblasti garáží při ulici Toušeňské. Průjezd touto lokalitou je možný, avšak upozorňujeme na ztížené podmínky pohybu.
Od pondělí 25. 5. 2015 předpokládáme úplnou uzavírku nájezdu do sídliště V Prokopě z ulice Toušeňské.

V pondělí 25. 5. 2015 by mělo být zahájeno frézování živičného povrchu stávající odbočky do sídliště V Prokopě ze silnice II/245. Následně bude probíhat bourání podkladních vrstev komunikace pro přípravu zemní pláně vozovky a přilehlého chodníku.
V tomto období nebude umožněn nájezd do sídliště z ulice Toušeňské. Objízdná trasa bude vedena přes kruhový objezd na ulici Sokolovskou a dále ulicí Stankovského kolem bývalého zdravotního střediska. 

Nájezd a výjezd z garáží bude umožněn v naléhavých případech po dohodě se zástupcem zhotovitele, společnosti M - SILNICE, a.s., Pardubice, panem Tadeášem Klemsou buď přímo na stavbě, nebo telefonicky v pracovních dnech mezi 7:00 a 16:00 hodin na telefonním čísle +420 727 969 748. Za odbor rozvoje města při MěÚ Čelákovice případně podá doplňující informace Kateřina Kandlová, referent odboru rozvoje města, e: katerina.kandlova@elakovice.cz, t: +420 326 929 152.

Za dočasná omezení způsobená stavbou se velice omlouváme a předem děkujeme za pochopení. Společně se zhotovitelem stavby uděláme vše pro to, aby se Vás tato omezení dotkla co možná nejméně.logo ROP SC

18.5.2015 13:44:48 | přečteno 689x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load