ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Postup prací na realizaci nové komunikace V Prokopě

příjezdové komunikace ke garážím

Výstavba příjezdových komunikací ke garážím při ulici Toušeňské bude zahájena 18. 5. 2015. Práce budou postupovat směrem od sídliště k ulici Toušeňské. Po dobu přibližně jednoho týdne bude pro každou sekci jednotlivě zcela zamezen pohyb mezi garážemi.

Realizace investiční akce "Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě" spolufinancovaná z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy pokračuje podle předpokládaného harmonogramu.
Byla provedena úprava pláně části komunikace navazující na výjezd na ulici Stankovského a parkovacích ploch u sídliště. Na parkovištích dále probíhá příprava a hutnění podkladních vrstev pro pokládku dlažby. Částečně již byly osazeny obruby podél komunikace a parkovišť.

Dle sdělení zhotovitele budou od pondělí 18. 5. 2015 zahájeny práce na realizaci příjezdových komunikací ke garážím při ulici Toušeňské. Práce budou postupovat směrem od sídliště k ulici Toušeňské. V průběhu provádění zemních prací bude umožněn pohyb po prostoru mezi garážemi, avšak upozorňujeme na ztížené podmínky a nutnost dodržování podmínek pohybu po staveništi, který určí zhotovitel stavby.
V období mezi osazením obrubníků a pokládkou dlažby bude příjezd ke garážím zcela znemožněn. Předpokládáme, že toto období by nemělo trvat déle než týden pro každou sekci garáží.
Podrobnější informace o průběhu realizace a termínu uzavření příjezdové komunikace dané sekce garáží podá přímo na stavbě odpovědný pracovník zhotovitele, společnosti M - SILNICE, a.s., Pardubice, pan Tadeáš Klemsa. V případě naléhavých dotazů je možné ho kontaktovat v pracovních dnech mezi 7:00 a 16:00 na telefonním čísle +420 727 969 748.

Za dočasná omezení způsobená stavbou se velice omlouváme a předem děkujeme za pochopení. Společně se zhotovitelem stavby uděláme vše pro to, aby se Vás tato omezení dotkla co možná nejméně.
logo ROP SC


7.5.2015 8:05:17 | přečteno 758x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load