ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Realizace propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě zahájena

P1090463

Práce na realizaci akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ byly zahájeny předáním staveniště zhotoviteli. V příštích měsících proto bude postupně omezován provoz v přiléhající lokalitě.

Ve středu 11. 3. 2015 bylo zhotoviteli, společnosti M-SILNICE a.s., Pardubice, předáno staveniště akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“. Od té doby probíhají přípravné práce, jako je vytýčení sítí či zajištění povolení případných objízdných tras v době výstavby.
Předpokládáme, že 19. 3. 2015 budou zahájeny práce na odstranění stávajících povrchů parkovišť na východní straně sídliště. Souběžně bude probíhat demolice budovy bývalé zadní vrátnice TOS a demontáž stávajícího oplocení mezi sídlištěm a průmyslovým areálem. V průběhu těchto prací nebude zavedena žádná objízdná trasa, příslušná parkoviště však budou uzavřena. 
Dále bude provedena úprava prostorů mezi garážemi při silnici II/245 při jejíž realizaci bude příjezd ke garážím omezen. Navazující etapou výstavby bude rekonstrukce a rozšíření původní areálové komunikace TOS, která na svém severním konci naváže na již zrealizovaný úsek u křižovatky s ulicí Stankovského. V tomto úseku bude vzhledem k výše uvedenému ztížen pohyb automobilů, doporučujeme proto využívat jiného nájezdu do sídliště.
Napojení komunikace na silnici II/245 bude prováděno na závěr realizace. Pro tuto fázi bude připravena objízdná trasa pro nájezd do sídliště V Prokopě.

O průběhu výstavby budete pravidelně informováni prostřednictvím internetových stránek města a na stránkách Zpravodaje města Čelákovic

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na:

  • zástupce zhotovitele, stavbyvedoucího Ing. Jana Wohlmutha, t: 495 847 111;
  • technický dozor stavebníka, pana Romana Brtnu, t: 602 338 829, nebo 
  • Ing. Kateřinu Kandlovou, referentku odboru rozvoje města, t: 326 929 152, e: katerina.kandlova@celakovice.cz.
logo ROP SC
16.3.2015 17:26:40 | přečteno 729x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load