ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Výstavba nové propojovací komunikace - duben 2015

Odstranění původních parkovacích ploch

Na začátku března bylo zhotoviteli, společnosti M-SILNICE a.s., Pardubice, předáno staveniště akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ spolufinancované z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ). Doba realizace by neměla překročit 140 kalendářních dnů.

Práce byly zahájeny odstraněním oplocení mezi sídlištěm V Prokopě a průmyslovým areálem a demolicí bývalé zadní vrátnice areálu TOS.
Dále bylo osazeno dopravní značení pro etapu realizace odehrávající se v severní části budoucí komunikace. Byl zamezen přístup na parkoviště východně od sídliště, která jsou postupně odstraňována. Na jejich místě budou zpět vybudována parkoviště s větší kapacitou.

Další etapou výstavby bude rekonstrukce a rozšíření původní areálové komunikace TOS, která na svém severním konci naváže na již zrealizovaný úsek u křižovatky s ulicí Stankovského. V této etapě bude omezen nájezd do sídliště první odbočkou z ulice Stankovského.

Následovat bude provedení úpravy prostorů mezi garážemi při silnici II/245 při jejichž realizaci bude příjezd k těmto garážím omezen. Bude povolen pouze prostý nájezd a výjezd z garáže po přípravných vrstvách stavby. Upozorňujeme tedy na ztíženou manipulaci s vozem.

Napojení stavby na silnici II/245 bude prováděno v závěrečné fázi realizace tak, aby objízdná trasa byla zřízena po co možná nejkratší dobu. Pro realizaci této části komunikace bude instalováno dopravní značení objízdné trasy, která navede příjezd veškeré dopravy do sídliště z ulice Stankovského.

Při realizaci finálního živičného povrchu komunikace bude nájezd ke garážím zcela uzavřen po dobu nezbytně nutnou pro tento technologický krok. Předpokládáme, že toto období nebude delší než 1 týden s tím, že uživatelé garáží budou na toto omezení předem upozorněni osazením příslušného dopravního značení objízdné trasy.

O průběhu výstavby budete pravidelně informováni prostřednictvím internetových stránek města v sekci „Projekty“ a na stránkách Zpravodaje města Čelákovic.

Předem děkujeme za pochopení a za vzniklé komplikace a dočasná omezení se Vám omlouváme. Město Čelákovice jako investor akce i společnost M-SILNICE a.s. jako zhotovitel stavby udělá vše pro to, aby se Vás tato opatření dotkla co nejméně a komplikace spojené s výstavbou Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě trvaly co nejkratší možnou dobu.

logo ROP SC

2015-04-01

Demolovaná původní zadní vrátnice do areálu TOS

Demolovaná původní zadní vrátnice do areálu TOS

 
Původní areálová komunikace TOS

Původní areálová komunikace TOS

 
Odstranění původních parkovacích ploch

Odstranění původních parkovacích ploch

 
Začátek budovaného úseku

Začátek budovaného úseku

 
Začátek budovaného úseku

Začátek budovaného úseku

 
 
7.4.2015 14:53:12 | přečteno 662x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load