ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

aktuální informace o projednávání projektu vodovod a kanalizace

Vzhledem k diskuzi na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2013 podáváme informace o majetkoprávním a veřejnoprávním projednání projektu vedení trasy vodovodního řadu a kanalizace pro městskou část Záluží u Čelákovic. Protože se jedná o projekt připravovaný již řadu let, občané Záluží se na nás stále obracejí s dotazem, v jaké fázi příprav jsme. Jelikož pro územní rozhodnutí následně v dalším stupni pro stavební povolení je nutné mít mimo jiné se soukromými vlastníky stavbou dotčených pozemků uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni, odbor rozvoje města ve spolupráci s odborem hospodářským a vedením města intenzivně pracuje na jejich zajištění. Oslovili jsme všechny majitele pozemků s žádostí umožnit městu položení a následnou údržbu a provoz tohoto zařízení. Stále probíhají s majiteli pozemků a s organizacemi, které pozemky spravují nejrůznější jednání. Projednávání též zkomplikovala plánovaná přeložka železniční trati a následná úprava části trasy vedení vodovodu a kanalizace.

Veřejnoprávní projednání (vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí) zajišťuje společnost Cihlář a Šanc s.r.o., která má již v tuto chvíli připravena všechna vyjádření k územnímu řízení. Zbývá zasmluvnit jen pár pozemků viz tabulka. V tabulce je vyčíslen celkový počet pozemků, které budou stavbou dotčeny a nejsou ve vlastnictví státu, Středočeského kraje a města. Pozemky jsou seřazeny dle roku uzavření smlouvy se soukromými vlastníky. Protože některé pozemky mají až deset vlastníků, je nelehkou úlohou tyto smlouvy zajistit.

Tímto bychom také rádi poděkovali majitelům stavbou dotčených pozemků za jejich vstřícnost, díky jejich součinnosti snad bude možné, v co nejbližší době zažádat o územní rozhodnutí a zahájit práce na dokumentaci pro stavební povolení. Odbor rozvoje města připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na vybudování řadů a přípojek přímo v městské části Záluží. 

VODOVOD celkem před r. 2010 2011 2012 2013 řeší se
pozemky soukr. vlastníků 13 2 6 0 3 2
KANALIZACE            
pozemky soukr. vlastníků 20 1 6 6 3 4
19.7.2013 8:06:46 | přečteno 1092x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load