ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Projekt vodovod a kanalizace do Záluží

Po dlouholetém jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků se městu podařilo v roce 2015 zasmluvnit poslední chybějící soukromé pozemky pro realizaci stavby: „Vodovodní přivaděč DN100 pro Záluží, Kanalizační stoka DN300 Záluží“ a bylo možné pokračovat v přípravě a projednávání této stavby za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

K dnešnímu dni je projektantem Ing. Jiřím Dejmkem ve spolupráci s firmou Projekce Cihlář-Šanc, s.r.o. zajišťována dokumentace pro územní řízení a s tím související inženýring (projednání s dotčenými orgány a správci sítí technického vybavení bylo obnoveno). S ohledem na změnu správce vodohospodářské infrastruktury města k 1.1.2016 je také nutné opětovně projednat technický návrh stavby s novým správcem, a to s 1. SčV, a.s.

Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je v případě kladného nového projednání s dotčenými orgány a správci sítí technického vybavení léto 2016. Tento termín se odvíjí od konečného jednání se správcem komunikací dotčených stavbou, který v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemůže vydat souhlas s podélným uložením rozvodů technické infrastruktury do vozovky silnic.

6.6.2016 15:18:43 | přečteno 620x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load