ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Strategický plán města

"Zdravé životní prostředí, lepší parkování či kvalitní služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce pyšnit každé město. Nejinak je tomu i v Čelákovicích. Aby představy o dalším směřování našeho města dostaly konkrétní obrysy a všechny realizované projekty respektovaly širší souvislosti rozvoje města, pustilo se vedení města do zpracování strategického plánu, který ukáže na hlavní směry rozvoje v dalších letech.

Zásadním bodem při tvorbě Strategického plánu a dlouhodobé vize Čelákovic bylo zapojení veřejnosti. Nechtěli jsme, aby vznikl neživý dokument, vizi našemu městu vdechli jeho občané. Celý proces tvorby plánu "Čelákovice 2030" byl totiž postaven na názorech a požadavcích občanů, jejich vnímání Čelákovic a také návrzích řešení současných problémů.

Do přípravy plánu rozvoje Čelákovic se proto zapojili hlavně občané města. Ať už formou dotazníkového šetření, veřejných setkání, kulatých stolů s občanskými sdruženími, podnikateli nebo výtvarnou soutěží pro místní děti, žáky a studenty. Z řad občanů pocházeli také členové Řídící skupiny nebo Pracovních skupin, které proces vzniku plánu rozvoje od začátku koordinovali.

Odpověď na otázku "Proč vlastně chce město dlouhodobě plánovat?" je velmi jednoduchá. Bez jasně stanovených priorit, označených problémů a vytyčených cílů se neobejde žádná firma ani velká společnost, natož pak složitý mechanismus jakým je město. Veškeré projekty, investiční akce, ale i nové silnice, parky, hřiště, chodníky a stromy musí zapadat do celkového obrazu stejně jako dílky puzzle. Dům nepostavíte bez poctivých základů, každý kámen v něm má své místo. Stejně tak ho musí mít i každý městský projekt. 

Jedním z hlavních úkolů plánu tedy bylo zmapování současného stavu a na základě všestranné analýzy pak definování toho, jaké mají Čelákovice za dalších dvacet let být. A protože plán vznikl na základě hlasů široké veřejnosti, jsou "Čelákovice 2030" plánem apolitickým. Město se jím tak bude moci řídit bez ohledu na to, kdo zrovna sedí na radnici. 

Nyní by se chtělo s uspokojením a velkým díkem všem, kteří ke vzniku plánu přispěli, oddychnout se slovy “už je to uděláno, už je to hotovo”. Jenže tvorba plánu rozvoje města je jen prvním krokem, pomyslnou startovní čárou téměř dvaceti let realizace. A tu město ještě letos zahájí stanovením časového rozvrhu jednotlivých akcí. 


ikona souboruSchválený strategický plán města do roku 2030

15.6.2013 19:34:29 | přečteno 3771x | tana
 
Město Čelákovice
load