ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Návrhy na změnu Územního plánu Čelákovic

O změnu stávajícího územního plánu může v souladu s §44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) požádat občan, osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo oprávněný investor (dále jen „žadatel“).

Návrh na pořízení změny podává žadatel Městskému úřadu Čelákovice, odbor správy majetku a investic. Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 Stavebního zákona. Pro podání návrhu je vhodné použít ikona souboruformulář vytvořený odborem správy majetku a investic.

O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo města a není na ni právní nárok. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně Vaší potřebou, může obec podmínit pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její pořízení Vámi jako navrhovatelem. Pořízení změny územního plánu je dáno § 43 až 57 stavebního zákona a má dané lhůty projednání. Celý proces je poměrně dlouhodobou záležitostí.

3.7.2013 12:15:00 - aktualizováno 14.1.2019 16:13:55 | přečteno 3577x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load